Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakultesi  1990
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi 1993-1998
Mesleki Deneyim
İstanbul Özel Sefa Hastanesi
Ömür Hastanesi
Ssk Çekirge Çocuk Hastanesi
Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları

Sünnet
İnguinal Herni- Hidrosel -Kordon Kisti ( Kasık Fıtığı)
İnmemiş Testis
Umblikal Herni (Göbek Fıtığı)
Boşaltım Sistemi ve Üreme organlarına ait cerrahi hastalıklar (UPJ- Böbrek üreter bileşke darlıkları, UVJ- Üreter mesana bileşke darlıkları, VUR- Mesaneden  idrarın  üretere kaçması)
Kız çocuklarda over ( yumurtalık) kist ve torsiyonu
Hipospadias ( Peygamber Sünneti)
Yenidoğan Cerrahi Hastalıkları( Özofagus Atrezisi,Anal Atrezi)
Anal ve Genital Bölge Hastalıkları ( fissür,fistül,rektal polip,anal darlık, labial sineşi)
Konstipasyon (Kabızlık)
Akut karın (Apandisit, Bağırsak Tıkanıklıkları)
İşeme Bozuklukları; Enürezis(idrar Kaçırma),Enkoprezis(kaka kaçırma)
Konjenital Megakolon (Doğuştan bağırsakların çalışmaması)

Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar