Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi      /    2000
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Cumhuriyet Üniversitesi     /    2006
Mesleki Deneyim

    Cumhuriyet Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum   /   2000 – 2006

    Akdağ Madeni Devlet Hastanesi    /   2006 – 2007

Sivas Numune Hastanesi    /     2007 – 2018

Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Doğum - Sezaryen,

Histereskopi

Laparoskopi,

Genital Estetik Operasyonlar,

Ürojinekoloji,

Jinekolojik Operasyonlar(Rahim Alma, Yumurtalık kesit ameliyatları,),

Gebelik Takibi,

İnfertilite Tedavisi,

Menopoz Tarama Süreçleri,