Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi 1991
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD 1999
Mesleki Deneyim
Medicana International Ankara Hastanesi (2013-...)
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi AD, Ankara - Profesör (2012-2012)
Balkan Askeri Tıp Komitesi (BATK), Ulusal Komite - Başkan (2010-2012)
Balkan Askeri Tıp Komitesi (BATK), Ulusal Komite - Genel Sekreter (2008-2010)
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi AD, Ankara - Doçent (2007-2012)
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi AD, Ankara - Yardımcı Doçent (2001-2007)
İzmir Asker Hastanesi, İzmir - Uzman (1999-2001)
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara, Stereotaktik Radyocerrahi Merkezi - Uzman (1998-1999)
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara, Beyin ve Sinir Cerrahisi AD, Ankara - Asistan (1994-1999)
54. Mknz. P. Tugayı Reviri, Edirne - Revir Baştabibi (1992-1994)
Tıbbi İlgi Alanları

Radyocerrahi, Nöroonkoloji, Omurga Cerrahisi

Özellikli İşlem

Cyberknife