Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD. 2010
Mesleki Deneyim
Torul Devlet Hastanesi 2000-2005
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2005-2010
Samsun Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 2010-2011
Romatem Hastanesi 2012-2013
CLINIC A Tıp merkezi 2013-2018
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar