Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Cerrah Paşa Tıp Fakültesi 1969
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Gülhane Askeri Tıp Akademisi 1983 
Mesleki Deneyim
Erzurum mareşal çakmak hastanesi 1988
Gülhane Askeri Tıp Akademisi 1988
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1992
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar