Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1983)
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Numune Hastanesi (1989)
Mesleki Deneyim
Ankara Numune Hastanesi
TDV 29 Mayıs Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar