Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2002
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Üniversitesi ibn-i Sina Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD, 2008
Mesleki Deneyim

Medicana International Ankara Hastanesi (2010 - Halen )

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı (2008 - 2010)

Tıbbi İlgi Alanları

TUSYAD- Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği ve Omurga Minimal İnvaziv ve Girişimsel  Cerrahi Derneği Üyesi'dir.