Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1990
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD 1999
Mesleki Deneyim

Medicana International Ankara Hastanesi (Halen)

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, Nörolojik ve Psikiyatrik Temel Bilimler (Temel Nörolojik Bilimler-Neuroscience) ABD

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri, ABD Başkanı ve Proje Yürütücüsü ( Okul çağındaki ergenlerle ilgili ve diğer çeşitli alanlarda) 

Tıbbi İlgi Alanları

Şizofreni, duygudurum bozuklukları (depresyon, mani), anksiyete bozuklukları (panik bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk vb.), ergenlik dönemi ve yaşlılık dönemi ruhsal sorunları.

Ayrıca hekimimiz, Prof. Dr. Leyla Zileli ile 2 yıl ve alanında deneyimli diğer terapistlerle süpervizyonlu bireysel ve grup psikoterapi eğitimine katılmıştır.
Bilimsel Yayınlar
Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayın kurulu üyeliği, bilimsel danışmanlık ve hakemlik yapmaktadır. Yayınlanmış dört kitap bölümü, sekiz uluslararası, onbeş ulusal hakemli dergide yayınlanmış makalesi, ulusal bilimsel toplantılarda sunulan onbeş poster bildirisi, yirmi üç panel sunumu vardır. Dört tane uzmanlık tezi yürütmüştür. 
Ödüller :

Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Vakfı Gelişimsel Psikopatoloji Poster Ödülü (2004)

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 15. Cilt (2005) Araştırma Teşvik Birincilik Ödülü (2007)