Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) 2006
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Dalı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.Uzmanlık Eğitimi  2011
Mesleki Deneyim
Uzmanlık Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Araştırma Görevlisi     2007 -2012
Uzman DoktorS.B. Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı  2012 –2016 
Yardımcı Doçent Doktor Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı 2012 -2015
Yardımcı Doçent Doktor Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı- Başhekim 2015 
Uzman Doktor Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği 2016 -2019 
Uzman Doktor Özel Medicana İnternational Ankara Hastanesi Acil Servis 2019 - Halen
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1.İşcanlı MD, Babacan AD, Tunç M, Yeğin Z, Bekmez Ş, Metin Aksu N, Özmen MM. Humerus Fracture Secondary to Accidental Electrical Injury: A Case Report. Eur J Surg Sci 2011; 2(2): 50-52.
A2.Karakilic E. Akpinar E, Metin Aksu N, İşcanlı D, Akkaş Cankurt M. Omental Torsion: An Uncommon Cause Of Abdominal Pain. JEMCR 2011; 2: 14-17. DOI: 10.5505/jaemcr.2011.03522.
A3.Kaya A, Isık T, Kaya Y, Enginyurt Ö, Günaydın ZY, İşcanlı MD,Kurt M, Tanboğa İH. Relationship between red cell distribution width and stroke in patients with stable chronic heart failure: A propensity score matching analysis. Clin Appl Thromb Hemost. 2013
A4.Işcanlı MD, Metin Aksu N, Evranos B, Aytemir K, Ozmen MM. Comparison of TIMI and Gensini score in patients admitted to the emergency department with chest pain, who underwent coronary angiography. Med Sci Monit. 2014 Mar 1;20:343-9. doi: 10.12659/MSM.889600.
A5.Özcan T, Yancar Demir E, İşcanlı MD. Primary headache associated with sexual activity: A case report. Agri 2017;29(2):79–81. DOI: 10.5505/agri.2015.24654.
A6.Uzun A, Gök M, İşcanlı MD. Tick Infestation of Eyelid: Two Case Reports. Turk J Ophthalmol. 2016 Oct;46(5):248-250. doi: 10.4274/tjo.43660.
A7.Tetikcok R, Ozer E, Cakir L, Enginyurt O, İscanli MD, Cankaya S, Ozer F. Violence towards women is a public health problem. J Forensic Leg Med. 2016 Nov;44:150-157. doi: 10.1016/j.jflm.2016.10.009.
A8.Büyükcam F, Vural S, İşcanlı MD, Açıksöz Ü, Eroğlu O, Coskun F. Suicide Attempt by Swallowing with 60 Formoterol Inhaler Capsules: A Case Report. British Journal of Medicine & Medical Research. 2016, 12(8): 1-3.
A9.İscanli MD, Enginyurt Ö, Acar T, Uslu S, Çakır L, Büyükcam F. Diffusion oxygen mask is better in asthma attacks but not in COPD attacks. Biomedical Research 2017; 28 (1).
A10.Ozer E, Yildirim A, Kirci GS, Ilhan R, Iscanli MD, Tetikcok R. Deaths as a result of hanging. Biomedical Research, 2017. 28(2).
A11. Evvah Karakılıç, Elif Kaya, Ahmet Erdem,Engin Deniz Arslan, Tamer Durdu,Serkan
Tulgar, Doğan Işcanlı. The impact of intravenous lipid emulsion on lipophilicity in
poisoned patients: A systematic review. Biomedical Research 2017; 28 (16):
7060-7069

A12. Bedriye Müge Sönmez, Murat Doğan İşcanlı,Tamer Durdu, İrfan Kala, Nurullah
Tarhan, Pınar Uysal. What's going wrong with this postpartum woman? Case
report. American Journal of Emergency Medicine 36 (2018) 737.e1–737.e4
A13. Sönmez BM, Temel E, İşcanlı MD, Yılmaz F, Gülöksüz U, Parlak S, Uçkun ÖM. Is
initial optic nerve sheath diameter prognostic of specific head injury in emergency departments?

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. Karakilic ME, Akpinar E, Kunt MM, Iscanli MD, Metin Aksu N, Coskun F. September 15-19, 2007 Sorrento/Italy. (Poster) . Omental Torsion: A Rare Cause of Abdomınal Pain. The Fourth Mediterranean Emergency Medicine Congress.
B2. Karaca MA, Akkucuk MH, Erbil B, Iscanli MD, Metin Aksu N, Ozucelik DN, Pekbuyuk K. Case Report: Rectus Sheat Hematoma, The European Symposium of Emergency Medicine, (Munich, 2008).
B3. Akgul G, Akkucuk MH, Ayan C, Coskun F, Iscanli MD, Pekbuyuk K. Transient Global Amnesia in a Long-term Marijuana User: Case Report, The European Symposium of Emergency Medicine, (Munich, 2008)

C. Yazılan ulusal ve uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
C1.Figen Coşkun, Murat Doğan İşcanlı. Isırıklar. Bölüm 16. Çevresel ve Mesleki Hastalıklar. Kitap: Erol Ç. İç Hastalıkları, Basımevi, yıl s424.
C2.Murat Doğan İşcanlı. Blm 156-168 Travma. Tintinalli’ nin Aci Tıp El Kitabı (7.Baskı) Çeviri Editörü: Özmen MM. Güneş Tıp Kitabevi. 2016. s543-654.
C3. Murat Doğan İşcanlı, Travma (E-FAST), Turkiye Klinikleri J Emerg Med-Special Topics 2018;4(1):5-10

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1.Akkucuk MH, Akkas M, Metin Aksu N, Karakilic ME, Iscanli MD, Ramadan H, Cetinkaya Sardan Y. A Novel Triage for Crowded Emergency Clinics: Patient Triage. Medicine Science, DOI: 10.5455/medscience.2014.03.8140.
D2.Özcan T, Taş N, Yancar Demir E, İşcanlı MD, Özdemir Ö, Bektaş O, Yıldırım AA. Fulminant Neuroleptic Malignant Syndrome Induced by Low Doses of Quetiapine in an Old Patient. Middle Black Sea Journal Of Health Science, 2016. 2(1), 17-20.
D3. Bedriye Müge Sonmez , Murat Dogan Iscanlı, Selçuk Parlak , Yasin Dogan ,
Hilmi Gokhan Ulubay , Emirhan Temel. Delayed neurologic sequelae of carbon monoxide intoxication. Turkish Journal of Emergency Medicine, 21 April 2018
D4. Ebru Çanakçı, Murat Doğan İşcanlı, Özgür Yağan, Nilay Taş, Deli Bal Zehirlenmesi: Olgu Sunumu. ODÜ Tıp Dergisi / ODU Journal of Medicine. (2015) supplement:12-14


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Kömür Ataman D, Akgül G, Akkuçuk MH, Iscanli MD, Akpinar E, Coskun F. Epileptik nöbetlerin nadir bir komplikasyonu. Acil Tıp Uzmanları Derneği- 3. Ulusal Acil Tıp Kongresi ( Antalya,2007).
E2.Acar T, Gürcan OT, Dikmetaş, İşcanlı MD, Enginyurt E. Çocuklarda nadir görülen minör travmatik kalça çıkığı: olgu sunumu. Acil Tıp Uzmanları Derneği- 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Antalya,2014).
E3.Acar T, Günaydın ZY, İşcanlı MD, Dikmetaş C, Enginyurt Ö. Üç tromboemboli birlikteliği: kronik pulmoner tromboembolisi bulunan hastada eş zamanlı gelişen akut renal infarkt ve mezenterik iskemi: olgu sunumu. Acil Tıp Uzmanları Derneği- 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi ( Antalya,2014).
E4.Acar T, Günaydın ZY, Dikmetaş C, İşcanlı MD, Enginyurt Ö. Ölümcül ritim: Brugada Sendromu: olgu sunumu. Acil Tıp Uzmanları Derneği- 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi ( Antalya,2014).
E5.Yıldırım T, Yılmaz A, İşcanlı MD, Işık HS. Subaraknoid kanama ayırıcı tanısında nadir karşılaşılan bir idiopatik intrakraniyel pakimenenjit olgusu. Acil Tıp Uzmanları Derneği- 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Antalya,2014).
E6.Yıldırım T, Yılmaz A, Kurt AB, İşcanlı MD, Işık HS. Nadir bir olgu sunumu: Pantopaque Droplets. Acil Tıp Uzmanları Derneği- 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Antalya,2014).
E7. Yılmaz A, Yıldırım T, İşcanlı MD, Işık HS. Üst ekstremitenin postherpetik ani gelişen segmental parezisi: olgu sunumu. Acil Tıp Uzmanları Derneği- 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Antalya,2014).

F. Diğer:

F-a. Eğitim semineri katılımı ve sertifikalar
F-a-1. HÜTBAT 8. İç hastalıklarında sık karşılaşılan acil sorunlar kursu(Ankara,2002)
F-a-2. HÜTBAT 3. ulusal cerrahi acil sorunlar öğrenci kursu (Ankara, 2004)
F-a-3. 6. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi (Antalya, 2007)
F-a-4. Acil Tıp Uzmanları Derneği- 3. Ulusal Acil Tıp Kongresi ( Antalya,2007)
F-a-5. Acil serviste yatak başı ultrasonografi kullanımı kursu (Antalya, 2007)
F-a-6. Acil tıp kış sempozyumu, Kardiyovasküler aciller (Afyon, 2007)
F-a-7. Acil Tıp Uzmanları Derneği- 4. Ulusal Acil Tıp Kongresi ( Antalya,2008)
F-a-8. Acil tıp bahar sempozyumu, çocuk acil (Ankara, 2008)
F-a-9. Acil Tıp Uzmanları Derneği-1. Bölgesel Acil Tıp Toplantısı (Ankara, 2008)
F-a-10. Acil Tıp Uzmanları Derneği- 5. Ulusal Acil Tıp Kongresi ( Antalya,2009)
F-a-11. Acil tıp kış sempozyumu (Bursa, 2009)
F-a-12. 1. Ulusal Acil Tıp- Aile Hekimliği Kongresi (İstanbul,2010)
F-a-13. 2. Ulusal Acil Tıp- Aile Hekimliği Kongresi (Ankara, 2011)
F-a-14. Çizimlerle ve olgu örnekleriyle konvansiyonel akciğer radyolojisi kursu (Antalya,2011)
F-a-15. Acil Tıp Uzmanları Derneği- 9. Ulusal Acil Tıp Kongresi ( Antalya,2013)
F-a-16. Neonatal Resusitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası (Ordu, 10-12 Mart 2014)
F-a-17. Acil Tıp Uzmanları Derneği- 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi ( Antalya,2014)
F-a-18.Türkiye Acil Tıp Derneği – 9. Asya Acil Tıp Kongresi- 13. Türkiye Acil Tıp Kongresi ( Antalya,2017)
F-a-19.Acil Tıp Uzmanları Derneği- 4.Uluslararası Acil Tıp ve Aile Hekimliği Sempozyumu (Budapeşte, 2019)

F-b. Kongre ve Toplantı Organizasyon Komitesi Görevleri
F-b-1.Asistan komisyonu başkanı, Acil Tıp Uzmanları Derneği- 4. Ulusal Acil Tıp Kongresi ( Antalya,2008)
F-b-2.Asistan komisyonu başkanı, Acil Tıp Uzmanları Derneği- 5. Ulusal Acil Tıp Kongresi, ( Antalya,2009)
F-b-3.Organizasyon komitesi, Acil tıp kış sempozyumu, Kardiyovasküler aciller, (Afyon, 2007)
F-b-4.Asistan komisyonu başkanı, 2. Ulusal Acil Tıp- Aile Hekimliği Kongresi (Ankara, 2011)

F-c. Uluslararası toplantılar konuşmacı olarak katılım
F-c-1.Acil Tıp Uzmanları Derneği- 5. Ulusal Acil Tıp Kongresi ( Antalya,2009): Acil Serviste Yaşanmış Malpraktis Davaları
F-c-2.Acil Tıp Uzmanları Derneği- 5. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Antalya,2009): Travmada Resusitasyon ve Stabilizasyon
F-c-3.2. Ulusal Acil Tıp- Aile Hekimliği Kongresi (Ankara, 2011): Solunum Sıkıntısı Olan Hastaya Yaklaşım