Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1999
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Doktor Muhittin Ülker Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1999-2004
Mesleki Deneyim
Artvin Yusufeli Devlet Hastanesi 1999
Çarşamba Devlet Hastanesi 2004-2010
Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Dr. Öğr. Üyesi 2018
Samsun Büyük Anadolu Hastanesi 2010-2019
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar