Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
 Ondokuz  Mayıs Üniversitesi  2003
Mesleki Deneyim
Samsun Doğum evi 2003-2014
Samsun Büyük Anadolu Hastanesi 2014-2019
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar