Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
GATA Tıp Fakültesi, 2001
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2008

Tıbbi İlgi Alanları
Kalp Ritim Bozuklukları
Hipertansiyon
Koroner Arter Hastalığı
Kalp Yetmezliği
Elektrofizyolojik Çalışma Ve Ablasyon
Kalp Pilleri (Pacemaker)