Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi  2014
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Mesleki Deneyim

    Zara Devlet Hastanesi                  2014-2019


Özellikli İşlem
Tıbbi İlgi Alanları

    Diyaliz hasta servisi

    Hepatit hastaları için özel alanlar

    Nefroloji hekim muayenesi imkanı

    Hastanemiz diğer branşlarından indirimli faydalanma imkanı