Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2002
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2002-2008
Çocuk Kardiyolojisi, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2011-2015
Mesleki Deneyim
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (Çocuk Asistanlığı), 2002-2008
Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi (Çocuk Uzmanı), 2008-2011
Sağlık Bakanlığı İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Çocuk Kardiyolojisi Yan Dal Asistanlığı), 2011-2015
Sağlık Bakanlığı İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Çocuk Kardiyoloji Uzmanı), 2015-2017
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, İstanbul Atakent Hastanesi (Çocuk Kardiyoloji Uzmanı), 2018-2019
İstanbul Beylikdüzü İnternational Medicana Hastanesi (Çocuk Kardiyoloji Uzmanı), 2020-Halen
Tıbbi İlgi Alanları

Ekokardiyografi
Girişimsel Pediyatrik Kardiyoloji (Kalp Kateterizasyonu)
Pediyatrik Kardiyak Yoğun Bakım
Aritmi