Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gülhane Tıp Fakültesi / 1985
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
GATA ( Ankara ) Göz A.B.D / 1992
Mesleki Deneyim
Selimiye Kışlası Reviri / 1986-1988
GATA ( Ankara ) Göz Kliniği / 1988-1992
Diyarbakır Askeri Hastanesi / 1992-1995
Isparta Askeri Hastanesi / 1995-2003
Adana Askeri Hastanesi / 2003-2005
Göznur Göz Merkezi / 1995-2005
Bursa Özel Hastane / 2005-2015
Medicana Çamlıca Hastanesi / 2015-2015
Tıbbi İlgi Alanları
Katarakt ( Fako ) Cerrahisi, Multifokal, Toric İOL ( 35.000 Cerrahi Tecrübe )
Refraktif Cerrahi ( 18.000 Cerrahi Tecrübe )
Excimer Laser ( Lasik, Lasek, Art-Lasik, Presby- Lastik, Fortified Lasik)
Radial Keratotomi
Clear Lens,Fakik İOL, Add-on İOL
Keratokonus Cerrahisi
Crosslink
İntrakorneal Ring
Keratoplasti
Diğer Cerrahi Uygulamalar
Pupilloplasti
Diğer Lazer Uygulamaları
Nd-YAG lazer
SLT,ALT
Fotokoagülasyon
Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar