Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Hacettepe Üniversitesi, 1985


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

New England Medical Center, USA, 1995


Mesleki Deneyim

Kemik iliği Nakli

Hematoloji

Onkoloji


Tıbbi İlgi Alanları

Otolog ve Allojenik İlik Nakli

Haploidentik ve Akraba Dışı İlik Nakli

Kan Kanserleri (Lösemi), MDS, Lenf Bezi Kanserleri, Myeloma ve İlik Nakli Gereken Hastalıklar


Özellikli İşlem

27 yıllık yurt içi ve yurt dışı ilik nakli deneyimi