Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
GATA Askeri Tıp Fakültesi Ankara-1989
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
GATA Haydarpaşa Eğt. Hst. -2004
Mesleki Deneyim
9.Ana Jet Üs Komutanlığı Sağlık Amirliği-Uçuş Doktoru-Balıkesir
Balıkesir Asker Hastanesi, Balıkesir
GATA Haydarpaşa Eğt. Hst. Hematoloji Servisi İstanbul
Hava Harp Okulu Komutanlığı İaşeli Revir Baştabipliği, İstanbul
Tıbbi İlgi Alanları


Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar