Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi, 1987
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

İstanbul Tıp Fakültesi, 2000

Mesleki Deneyim
Özel Çapa Hastanesi –İstanbul ,2000
Özel Bağcılar Hastanesi –İstanbul ,2001
Özel Rumeli Hastanesi –İstanbul ,2005
Özel Acıbadem Hastanesi –İstanbul ,2006
Medihaus Cerrahi Tıp Merkezi –İstanbul ,2018
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
Fakültemizdeki bir takım bilimsel çalışmalarada katılmış ve Genital kanserlerin yıllara göre dağılımı Tıp Fakültesi Mecmusı, 57:2 (1994)Yüksek Riskli Gebelerde Son Reaktif Nonstress Test ile doğum arasındaki süre ve yeni doğanın Apgar skorları jinekoloji obstetrik dergisi cilt 3 S.1 (Şubat 1993), 35 yaşından büyük gebelerde Maternal Komplikasyonlar Jinekoloji Obstetrik dergisi cilt.2 S3 (Ağustos 1992 )Transvaginal Ultrasonografinin Postmenopozal Over Büyüklüğü ve Morfolojisini değerlendirmedeki önemi Tıp Fakültesi Mecmuası,56,3 (1993),Neonatal dönemde Temoksifen ile Tedavi edilen dişi farelerdeki üreme organları anomalileri Tıp Fakültesi Mecmuası, 57:1 (1994)yayınlarında katkısı bulunmuştur.