Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 1982
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Haseki E A H 1987
Mesleki Deneyim
Haseki hst şef muavinliği ve Doçentlik,Özel Avcılar Hospital
Tıbbi İlgi Alanları

Allerji deri testleri

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar


Çok sayıda yayın mevcuttur