Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
2001-2008 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
2010-2015 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Mesleki Deneyim
2008-2009 Tabip (Devlet Hizmeti Yükümlülüğü ) Van Çatak Devlet Hastanesi
2009-2010 Tabip İzmir Özel Bornova Tıp Merkezi
2010-2015 Araştırma Görevlisi (Tıpta Uzmanlık) İzmir Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
2015-2016 Uzman Tabip (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları –Devlet Hizmeti Yükümlülüğü ) Kars Harakani Devlet Hastanesi
2016-2020 Uzman Tabip (Çocuk sağlığı ve Hastalıkları-Yenidoğan Yoğun Bakım) İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi
01.09.2020 Medicana İnternational İzmir Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları
Yenidoğan Yoğun bakım ve Çocuk Yoğun Bakım Takibi
Yenidoğan ve Çocuklarda Acil Müdahaleler
Yenidoğan izlemi ve Çocukluk yaş grubunda Aşılamalar
Çocukluk Çağı Enfeksiyonları
Besin Allerjisi
İştahsız çocuğa yaklaşım
Sağlıklı çocuk izlemi ve büyüme gelişme geriliği
Döküntülü Hastalıklar ve Allerji