Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
2001-2008 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
2010-2015 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Mesleki Deneyim
2008-2009 Tabip (Devlet Hizmeti Yükümlülüğü ) Van Çatak Devlet Hastanesi
2009-2010 Tabip İzmir Özel Bornova Tıp Merkezi
2010-2015 Araştırma Görevlisi (Tıpta Uzmanlık) İzmir Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
2015-2016 Uzman Tabip (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları –Devlet Hizmeti Yükümlülüğü ) Kars Harakani Devlet Hastanesi
2016-2020 Uzman Tabip (Çocuk sağlığı ve Hastalıkları-Yenidoğan Yoğun Bakım) İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi
01.09.2020 Medicana İnternational İzmir Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları
Yenidoğan Yoğun bakım ve Çocuk Yoğun Bakım Takibi
Yenidoğan ve Çocuklarda Acil Müdahaleler
Yenidoğan izlemi ve Çocukluk yaş grubunda Aşılamalar
Çocukluk Çağı Enfeksiyonları
Besin Allerjisi
İştahsız çocuğa yaklaşım
Sağlıklı çocuk izlemi ve büyüme gelişme geriliği
Döküntülü Hastalıklar ve Allerji
Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar
ULUSLARARASI YAYINLAR VE BİLDİRİLER Yıldırım Ö, Demircan T, Tüfekçi Ö, Kızılca Ö, Kuyum P, Kır M, Abacı A, Ünal N, Arslan N, Böber E, Yılmaz Ş, Ören H. Anemia and Its Effect on Cardiovascular Findings in Obese Adolescents. Turk J Haematol. 2018 Aug 3;35(3):192-196. DOI: 10.4274/tjh.2018.0103. Epub 2018 Apr 18. 7. ULUSAL BİLİMSEL KONGRE, SEMPOZYUM ve PANELLERDE SUNULAN BİLDİRİLER Olukman Ö, Bilen NM, Çalışkan A, Aydın C, Aygün A, Yıldırım Ö, Çolak R, Uçan B. Antenatal tanısı olmayan diyafragma hernisi olgusunda başarılı doğum salonu yönetimi. Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi, İzmir, 28 Şubat-2 Mart 2019. Olukman Ö, Aydın C, Aygün A, Bilen NM, Yıldırım Ö, Çalışkan A, Köse MD. Neonatal tarama yapılmaksızın galaktozemide erken tanı mümkün müdür? Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi, İzmir, 28 Şubat-2 Mart 2019. Olukman Ö, Aygün A, Aydın C, Çolak R, Köse MD, Çalışkan A, Yıldırım Ö, Bilen NM, Çalkavur Ş. Nonketotik hiperglisinemi tanılı bir yenidoğan olgusu: çok erken tanı prognozu etkiler mi? Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi, İzmir, 28 Şubat-2 Mart 2019. Olukman Ö, Bilen NM, Yıldırım Ö, Çalışkan A, Aygün A, Aydın C, Ünver N, Öztan MO, Köylüoğlu G. Doğum salonunda tanı alan obstrüktif gastrointestinal sistem anomalili dört yenidoğan olgusu. Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi, İzmir, 28 Şubat-2 Mart 2019. Olukman Ö, Bilen NM, Aydın C, Aygün A, Çalışkan A, Yıldırım Ö, Çolak R, Uçan B. Antenatal tanısı olmayan diyafragma hernisi olgusunda başarılı doğum salonu yönetimi. 27. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, 3-7 Nisan 2019. Olukman Ö, Aydın C, Aygün A, Bilen NM, Yıldırım Ö, Çalışkan A, Köse MD. Neonatal tarama yapılmaksızın galaktozemide erken tanı mümkün müdür? 27. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, 3-7 Nisan 2019. Olukman Ö, Aygün A, Aydın C, Çolak R, Köse MD, Çalışkan A, Yıldırım Ö, Bilen NM, Çalkavur Ş. Nonketotik hiperglisinemi tanılı bir yenidoğan olgusu: çok erken tanı prognozu etkiler mi? 27. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, 3-7 Nisan 2019. Olukman Ö, Aygün A, Aydın C, Bilen NM, Yıldırım Ö, Çalışkan A, Ünver N, Öztan MO, Köylüoğlu G. Doğum salonunda tanı alan obstrüktif gastrointestinal sistem anomalili dört yenidoğan olgusu. 27. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, 3-7 Nisan 2019. Yıldırım Ö, Özalp Kızılay D, Çalışkan A, Ayar M. Olukman Ö. Maternal Hipotroidi Öyküsü olan Sağlıklı Term Yenidoğanlarda tiroid fonksiyon testleri. 2 . Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi, İzmir, 4-7 Mart 2020.