Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1991-1997
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI 1998-2002
Mesleki Deneyim Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AnabilimDalı / AraştırmaGörevlisi (1998-2002)
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Acil Tıp Uzmanı (2002-2003)
İzmir Özel Kent Hastanesi / Acil Tıp Uzmanı (2003-2020)
Tıbbi İlgi Alanları Acil Ultrasonografi
Travma
Acil Servis Yönetim ve İşletim Organizasyonu

Bilimsel Yayınlar
Acil tıp hekimlerinin eğitiminin sodyum, potasyum ve glukoz istenme özellikleri ve dosya kayıt alışlanlıkları üzerine etkisi / The effect of education of emergency physicians on orders of sodium, potassium and glukose and medical documentation . Dokuz Eylül Üniversitesi / Tıp Fakültesi / İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı 2002
Modified hair apposition technique as the primary closure method for scalp lacerations Sevilay Karaduman 1, Aslihan Yürüktümen, Sedef Melek Güryay, Fecri Bengi, John R Fowler Jr - Am J Emerg Med 2009 Nov;27(9):1050-5. doi: 10.1016/j.ajem.2008.08.001.
Can spirometry, pulse oximetry and dyspnea scoring reflect respiratory failure in patients with chronic obstructive pulmonary disease exacerbation? Melek Sedef Güryay 1, Emel Ceylan, Türkan Günay, Sevilay Karaduman, Fecri Bengi, Ismet Parlak, Metin Ciçek, Arif H Cimrin - Med Princ Pract. 2007;16(5):378-83.