Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIPFAKÜLTESİ 2005
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2010
Mesleki Deneyim
Aydın Üniversitesi Tıp Faültesi Hastanesi , Liv Florya Hospital, 2019-2020
AvrupagözMerkezi, 2015- 2018
Amerikan Hastanesi, 2011-2015
Tıbbi İlgi Alanları
refraksyon kusurları, kornea ve ön segment hastalıkları, glokom, katarakt, pediatrik muayene, üveit, şaşılık,oküloplesti ve tıbbi retina
Özellikli İşlem

katarakt ve refraktif cerrahisi, ilasik, prk, lasek, smile, fakoemulsifikasyon, trifokal, torik iol implantasyonu, cross-linking, keratoplasti, kornea içi halka cerahisi, blefaroplasti


Bilimsel Yayınlar
Yayın ve akademik çalışmaları:
İmmünoterapinin Öküler Yan Etkileri ve Yönetimi; Onkolojide İmmünoterapi, Akademisyen kitabevi 2020, sf 475

Spontaneous Suprachoroidal Hemorrhage Induced By Sudden Blood Pressure Increase Ophthalmologica 2014, 223:39

Posterior corneal surface changes after Lasik surgery, European Society of Ophthalmology Congress 2013

Long term results of Cross-linking in keratoconus patients, Eastern European Society of Ophthalmology Congress 2013

Lasik efficacy in miyopic patients, Albanian Society of Ophthalmology Congress 2011

Primer Açık Açılı Glokoma bağlı legal körlüğün risk faktörleri, Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi 2010

Primer Açık Açılı Glokom ve Psödoeksfoliyasyon Glokomu arasındaki klinik farklılıklar, Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi 2010

Primer Açık Açılı Glokom ve Psödoeksfoliyasyon glokomunda monoterapinin etkinliği, Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi 2010

Trabekülektominin uzun vadeli sonuçları, Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi 2010

İschemic effects of cardiopulmonary by-pass on visual field, Özlem Evren, Kerem Yay, Malile O, Çiçekçioğlu F, Kılıç S, Tütün U,5th Congress of of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery 2010:


PPV Results of Cases with Cristalline Lens or Lens Fragments in Vitreous During Phacoemulsification, Yazar Z, Önen M, Malile O, Uçgun İ, 9th European Vitreoretinal Surgery Congress 2009:

Kardiyovasküler cerrahisi sırasında oluşan iskeminin görme alanı üzerine etkileri;
Malile O, Kılıç S, Kemer Ö, Tütün U, Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi 2009

Aort anevrisması hastalarında pseudoeksfolyasyon sıklığı;Malile O, Kılıç S, Kemer Ö, Tütün U,Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi 2009

Silikon yağı alınması sırasında cerrahi yöntemlerin karşılaştırılması, Malile O, Önen M, Yazar Z, Uçgun İ ,Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi 2009

Roaccutane kullanan hastalarda lipcof bulgusu, Evren Ö, Malile O, Artüz F,Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi 2009

Zonül zayıflığı varlığında katarakt cerrahisi uygulanan hastalarda kapsül germe halkasının uzun dönem sonuçları, Köksal A, Malile O, Evren Ö, Saygı M S, Önen M,Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi 2009

Fakoemülsifikasyon cerrahisi sırasında vitreus içine düşen kristalin lens parçaları bulunan olgularda pas plana vitrektomi sonuçları, Malile O, Önen M, Yazar Z, Uçgun İ, Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi 2009

Işık hissi ile başvuran posttravmatik ve postoperatif endoftalmi olgularında tedavi sonuçları
Yazar Z, Önen M, Uçgun İ, Malile O,Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi 2008

Aort anevrizması hastalarında pseudoeksfolyasyon sıklığı, Kılıç S, Yay K, Malile O, Evren Ö, Tütün U, 14. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 2009

Postoperatif endoftalmide pars plana vitrektominin görme prognozuna etkisi, Yazar Z, Önen M, Uçgun İ, Malile O,Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi 2008