Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1999
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2005
Mesleki Deneyim
Samsun Havza Devlet Hastanesi 2005-2006
Samsun Gazi Devlet Hastanesi 2006-2019
Samsun Büyük Anadolu Hastanesi 2019-2021

Tıbbi İlgi Alanları
Proktoloji (Anorektal Hastalıkları )
Meme Hastalıkları
Tiroid ve Paratiroid Hastalıkları
Safra Kesesi ve Mide Hastalıkları
Karın Duvarı ve Kasık Fıtıkları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar