Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi – 1987

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

SB Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği – 1987-1992

Mesleki Deneyim

İstanbul Basın Dispanseri Zorunlu Hizmet Görevi – 1992-1994

SB İstinye Devlet Hastanesi – 1994-1995

Özel Hayrunnisa Hastanesi – 1995-1998

Özel Muayenehane Hekimliği – 1998-2003

Özel Medipol Hastanesi – 2003-2008

Özel Medical Park Göztepe Hastanesi – 2008-2021


Tıbbi İlgi Alanları

• Gebelik Takibi

• Normal Doğum

• Sezaryen

• İnfertilite

• Jinekolojik Operasyonlar

• Ürojinekoloji

• Histereskopi

• Genital Estetik