Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1987

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

SB Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, 1987-1992

Mesleki Deneyim

İstanbul Basın Dispanseri Zorunlu Hizmet Görevi, 1992-1994

SB İstinye Devlet Hastanesi, 1994-1995

Özel Hayrunnisa Hastanesi, 1995-1998

Özel Muayenehane Hekimliği, 1998-2003

Özel Medipol Hastanesi, 2003-2008

Özel Medical Park Göztepe Hastanesi, 2008-2021


Tıbbi İlgi Alanları

Gebelik Takibi

Normal Doğum

Sezaryen

İnfertilite

Jinekolojik Operasyonlar

Ürojinekoloji

Histereskopi

Genital Estetik