Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Cumhuriyet Üniversitesi 1993
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Cumhuriyet Üniversitesi 2001
Mesleki Deneyim
Sivas İmranlı Sağlık Ocağı
Sivas Numune Hastanesi

Özellikli İşlem

  EMG

  EEG

  Parkinson Hastalığı

  Esansiyel tremor

  Distoni ve diğer Hiperkinetik Hareket Hastalıkları

  Alzheimer hastalığı

  Diğer demanslar

  Serebrovasküler olay (inme)

  Baş ağrısı

  Vertigo