Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2009
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı BVÜ, 2020
Mesleki Deneyim
Erdem Hastanesi, Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 2020 - 2021
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 2013 - 2020
Tıbbi İlgi Alanları
Refraktif Cerrahi, Lazer, Akıllı Mercek (Göz derecelerinden kurtulmak),
Katarakt Cerrahisi,
Kornea Hastalıkları,
Kornea Nakli
Retina Hastalıkları
Oküler Yüzey Hastalıkları
Oküloplasti (Göz kapağı kitleleri, travmaları ve estetiği),
Göz Yaşı Kanalları Hastalıkları ve Cerrahisi,
Şaşılık,
Glokom (Göz basıncı hastalıkları),
Klinik Optik ve Kontakt Lens,
Üveit
Özellikli İşlem
Excimer Lazer Tedavisi
Şeffaf Mercek Değişimi
Blefaroplasti
Göz Kapağı Cerrahileri ve Rekonstrüksiyonu
Dakriyosistorinostomi
Yağ ve Argon Lazer Tedavisi
Fundus Floresein Anjiyografi
Glokom Takibi
Göz Kapağı Tümörleri Tedavisi
Bilimsel Yayınlar