Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 2000


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Mustafa Kemal Üniversitesi, 2013


Mesleki Deneyim

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D. (Araştırma Görevlisi), 2007 - 2013

Bayburt Devlet Hastanesi (Uzman Hekim), 2013 – 2014

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D. (Yardımcı Doç. Dr.), 2014 – 2019

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D. (Doç. Dr.), 2019

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi (Doç. Dr.), 2019 – 2021

Omurga Cerrahisi Klinik Fellowship, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği, 2015

Fonksiyonel Nöroşirürji Observer, Florida Üniversitesi Hareket Bozuklukları Merkezi ve Florida Üniversitesi Hastanesi, 2016

Fonksiyonel Nöroşirürji Observer, Florida Üniversitesi Hareket Bozuklukları Merkezi ve Florida Üniversitesi Hastanesi, 2017

Omurga Cerrahisi Klinik Fellowship, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği, 2019


Tıbbi İlgi Alanları

Nöromodülasyon Girişimleri:

Derin Beyin Stimülasyonu (Beyin Pili)

Spinal Kord Stimülasyonu (Omurilik Pili)

Sakral Stimülasyon (Mesane Pili)

Vagus Stimülasyonu (Epilepsi Pili)

Baklofen Pompası


Özellikli İşlem

Nöromodülasyon Girişimleri:

Derin Beyin Stimülasyonu (Beyin Pili)

Spinal Kord Stimülasyonu (Omurilik Pili)

Sakral Stimülasyon (Mesane Pili)

Vagus Stimülasyonu (Epilepsi Pili)

Baklofen Pompası