Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2000
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D, 2001-2006
Yan Dal Uzmanlık: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D., 2009-2013
Mesleki Deneyim
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İç Hastalıkları Uzmanlığı Devlet Hizmet Yükümlülüğü, 2007-2009
Şırnak Devlet Hastanesi
Nefroloji Uzmanlığı Devlet Hizmet Yükümlülüğü, 2014-2015
Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi, 2015-2018
Emsey Hospital, 2018-2020
Tıbbi İlgi Alanları

Akut (Hızlı Başlangıçlı) Böbrek Yetmezliği
Kronik (Uzun Süreli) Böbrek Yetmezliği
Hipertansiyon
Vücuttaki Sıvı ve Mineral Dengesizlikleri
Diyaliz
Böbrek Nakli Hastalarının Takip ve Tedavisin