Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 1985
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Gülhane Askeri Tıp Akademisi 1992
Mesleki Deneyim

Çorlu Asker Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı  (1992-2000)

UCSF Endokrin Cerrahi Eğitimi (1995-1996)

Ankara Mevki Asker Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı (2000-2005)

Tatvan Asker Hastanesi Baştabibi (2005-2006)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Genel Cerrahi Yrd. Doç. (2007-2008)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Genel Cerrahi Doçenti (2008-2009)

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD. Bşk. (2009-2011)

Tekirdağ Özel Yaşam Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı (2011-2016)

Göztepe Medical Park Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı (2016-2017)

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Doçenti (2017)

Tıbbi İlgi Alanları

Endokrin Cerrahisi (Tiroid, Paratiroid, Böbrek üstü bezi)

Meme Hastalıkları Cerrahisi

Kalın Bağırsak, Rektum ve Anal bölge (Hemoroid, Fissür, Fistül) Hastalıkları

Karın içi organların Laparoskopik Cerrahisi (Safra kesesi, Reflü Hastalığı, Kolon)

Fıtık Cerrahisi (Açık. Laparoskopik)

Obezite Cerrahisi (Tüp mide, Gastrik By-pass)Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) :

1. Shen, W., Sabanci, U., Morita, ET., Siperstein AE., Duh QY. ve Clark OH. “Sestamibi scanning is inadequate for directing unilateral neck exploration for first-time parathyroidectomy,” Arch Surg, 132, 969-74 (1997).


2. Al-Sobhi, SS., Novosolov, F., Sabanci, U., Epstein, HD., Greenspan, FS ve Clark, OH. “Management of thyroid carcinosarcoma”, Surgery, 122, 548-52 (1997).


3. Vriens, MR., Sabanci, U., Epstein, HD., Ngai, S., Duh, QY., Siperstein., AE. ve Clark OH. “Reliability of fine-needle aspiration in patients with familial nonmedullary thyroid cancer,” Thyroid, 9, 1011-6 (1999).


4. Gulsun, M., Pinar, M. ve Sabanci, U. “Psychotic disorder induced by oxybutynin: Presentation of two cases.” Clin Drug Investig, 26, 603-6 (2006).


5. Sabanci, U., Ogun, I. ve Candemir G. “Stapled haemorrhoidopexy versus Ferguson haemorrhoidectomy: a prospective study with 2-year postoperative follow-up,” J Int Med Res, 35,:917-21 (2007).

6. Sabanci, U., Ogun, I. ve Candemir, G. “Laparoscopic inguinal hernia repair results of a military hospital in Turkey.” Balkan Military Medical Review,10, 132-135 (2007).


7. Arslanoglu, A., Sabanci, U., Arslan, N. ve Yildirim N. “The value of high resolution cervical ultrasonography and dual-phase Tc-99m sestamibi scintigraphy for the preoperative localization of parathyroid adenomas”, Balkan Military Medical Review, 10, 164-166 (2007).7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

1. Sabanci, U., Ogun, I. ve Candemir, G. “Laparoscopic inguinal hernia repair results of a military hospital in Turkey.” Balkan Military Medical Review,10, 132-135 (2007).


2.Arslanoglu, A., Sabanci, U., Arslan, N. ve Yildirim N. “The value of high resolution cervical ultrasonography and dual-phase Tc-99m sestamibi scintigraphy for the preoperative localization of parathyroid adenomas”, Balkan Military Medical Review, 10, 164-166 (2007).

7.3. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

1. Murat Gulsun., Murat Pinar., ve Unal Sabanci. "Zaburzenia psychiczne wywolane przez oksybutynine. Prezentacja dwoch przypadkow", Stany nagle w psychiatrii, ed. J. Krzyżowskiego, L Miller, T Wand, Vol 1, 224-230 Medyk, Warszawa, 2008.


7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Sabancı, Ü., Öğün, İ. ve Candemir G. “Laparoskopik rektopeksi deneyimlerimiz”. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 17, 139-143 (2007).


D2. Sabancı, Ü., Öğün, İ. ve Gültekin Candemir. “Stapler Hemoroidopeksi sonuçlarımız”. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 17, 150-154 (2007).


D3. Sabancı Ü. “Akut abdomene neden olan kolo-kolik invaginasyon: Lipom nedeniyle bir olgu”,  Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 17, 164-166  (2007).


D4. Gülsün, M., Sabancı, Ü. ve Özdemir, B. “Bir araknoid kist olgusunda nörolojik belirtiler ve eş zamanlı olarak ortaya çıkan psikotik bozukluk”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 4, 615-617 2007.
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. Sabancı, Ü., Pınar, M., Pınar, A., Gülsün, M., Yumbul, A., Şendoğdu, T. ve Bolu, E. “Safra taşı hastalığı vakalarında elektif kolesistektominin insülin direnci ve serum ghrelin düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi”, 42. Ulusal Diyabet Kongresi, Cilt I, 10-14 Mayıs, Antalya, 2006.


2. Başaran, D., Pınar, M., Gülsün, M., Pınar, A. ve Sabancı, Ü. “Obezitede açlık glukozu ile beyaz küre ilişkisi”. 42. Ulusal Diyabet Kongresi, Cilt I, 10-14 Mayıs, Antalya, 2006.3. Sabancı, Ü., Pınar, M., “Gastro-özefageal reflü nedeniyle yaptığımız Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu ameliyatı sonuçlarımız”, 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Cilt I, 13-17 Eylül, Antalya, 2006.


4. Sabancı, Ü. “Akut abdomene neden olan kolo-kolik invaginasyon: Transvers kolon submukozasından köken alan pediküllü lipom nedeniyle bir olgu”, 2. Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşım Kongresi, Cilt I, 08-11 Mart, Bursa, 2007.


5. Sabancı, Ü., Öğün, İ. “Stapler Hemoroidopeksi Deneyimlerimiz: 175 olgu”, 3. Çukurova Kolo-Proktoloji Sempozyumu, Cilt I, 12-14 Nisan, Adana, 2007.


6. Sabancı, Ü., Öğün, İ. “Laparoskopik inguinal herniorafi sonuçlarımız: 583 olgu”, 2. Ulusal Fıtık Kongresi, Cilt I, 17-20 Mayıs,  Antalya, 2007.


7. Sabancı, Ü., Öğün, İ. “Laparoskopik inguinal herni tamirinde split mesh uygulamasının nüks üzerine etkisi”, 2. Ulusal Fıtık Kongresi, Cilt I, 17-20 Mayıs, Antalya, 2007.


8. Sabancı, Ü., Öğün, İ. ve Candemir, G. “Laparoskopik rektopeksi deneyimlerimiz”, 8.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Cilt I, 01-4 Temmuz,  Antalya, 2007.


9. Kilsi, E., Sabancı, Ü. Ve Karaayvaz, M. “Anal Abselerin tedavisinde basit drenaj”, 11. Ulusal Kolon Rektum Cerrahi Kongresi, Cilt I, 26-30 Ağustos, Bodrum, 2007.