Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / 1988-1994
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 1997-2002
Mesleki Deneyim
Medicana Bahçelievler Hastanesi / 2006-
Erzurum Oltu Devlet Hastanesi / 2003-2006
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 1997-2003
İstanbul Bağcılar Sağlık Ocağı / 1996-1997
Niğde Akmanlar Sağlık Ocağı / 1994-1996
Tıbbi İlgi Alanları
İnsulin Direnci (Gizli Şeker)
Diyabet
Obezite
Geriattri
Özellikli İşlem
Diyaliz
Bilimsel Yayınlar