Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi – Ağustos 2009
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi – Ocak 2015
Mesleki Deneyim
Eylül 2009-Ocak 2010 Batman Kuyubaşı Sağlık Ocağı (Pratisyen Hekim)
Ocak 2010-Ocak 2015 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (Uzmanlık Eğitimi)
Mart 2015- Temmuz 2017 Bayburt Devlet Hastanesi (Uzman Doktor)
Ocak 2018 -    Medicana Bursa Hastanesi 
Tıbbi İlgi Alanları

Laparoskopik (Kapalı) Cerrahi
Kolorektal cerrahi (Kalın barsak kanseri, iltihabi barsak hastalıkları, fonksiyonel barsak hastalıkları, barsak sarkması)
Proktoloji (hemoroid-basur, anal fissür- çatlak, anal fistül, inkontinens-tutamama, kıl dönmesi)
Mide cerrahisi (Mide kanseri, mide fıtığı)
Hepatobiliyer cerrahi (Karaciğer , safra kesesi, safra yolları ve pankreas kanseri, safra yolları cerrahisi)
Fıtık cerrahisi (Laparoskopik- kasık fıtığı, laparoskopik kesi fıtığı
Laparoskopik Splenektomi (Dalak ameliyatı)

Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar

A- YAYINLAR (SCI ve SCI EXPANDED KAPSAMINDA)
      
A-1. Oztürk E, Gülcü B: Laser ablation of fistula tract: a   sphincter-preserving method for treating fistula-in-ano. Dis 
Colon Rectum. 2014;57:360-4. (sitasyon:23)
A-2. Yilmazlar T, Isik O, Oztürk E, Ozer A, Gülcü B, Ercan I: Fournier’s gangrene:Review of 120 patients and predictors of mortality. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, 2014; Vol. 20, No. 5 (sitasyon:21)
A-3.Pınar Sarkut, Alı Ozer, Barıs Gulcu, Ersın Ozturk, Sehsuvar Gokgoz  and Nesrin Ugras: An Extremely Rare Cause of Gastric Outlet: Breast Lobular Carcinoma Metastases to Stomach. Breast J. 2014;20:312-3. (sitasyon:1)
A-4.Kirdak T, Gulcu B, Korun N.: Thyroid hemiagenesis associated with retrosternal nodular goiter: a case report. Acta Med Iran. 2014;52:725-7. (sitasyon:2)
A-5.Gulcu B, Ozer A, Nazlioglu HO, Ozturk E, Yilmazlar T: Perianal mantle cell lymphoma mimicking an external thrombosed hemorrhoid: a case report. J Med Case Rep. 2014;8:40. (sitasyon:3)
A-6.Pınar Sarkut, Barış Gülcü, Remzi İşçimen, Murat Kıyıcı, Gürkan Türker: Early graft dysfunction and mortality rate in marginal donor liver transplantation. Turkish Journal of Medical Sciences.2014;44:709-11.
A-7.Ugras N, Yerci Ö, Yalçınkaya U, Gülcü B, Öztürk E, Yıldırım Ç, Çavuşoğlu İ. Malignant glomus tumor with oncocytic features: an unusual presentation of dysphagi. APMIS 2015;123:613-7
A-8.Sarkut P, Işık Ö, Öztürk E, Gülcü B, Ercan İ, Yılmazlar T.  Gender does not affect the prognosis of Fournier's gangrene: a case-matched study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016;22:541-544. (sitasyon:2)
A-9.Yilmazlar T, Gulcu B, Isik O, Ozturk E. Microbiological aspects of Fournier's gangrene. Int J Surg. 2017;40:135-138. (sitasyon:20)
A-10.2015   European  Society  of  Coloproctology  collaborating group (Gulcu B). The relationship between method of anastomosis and anastomotic failure after right hemicolectomy and ileo-caecal resection: an international snapshot audit. Colorectal Dis. 2017 Mar 6.  (sitasyon:2)
A-11.Kirdak T, Sarkut P, Dundar HZ, Gulcu B, Saydaroglu B, Korun N:  Needle tract implantation of insular thyroid carcinoma: Ann. Ital. Chir., 2016 87
B- BİLİMSEL DERGİLERE GÖNDERİLEN – DEĞERLENDİRİLEN YAYINLAR (SCI ve SCI EXPANDED KAPSAMINDA)
B-1. Gulcu B, Isik O, Ozturk E, Yilmazlar T: Colorectal Cancer in Octogenerians; Turkish Journal of Surgery
B-2. Gulcu B, Isik O, Ozturk E, Yilmazlar T: Hand Assisted Laparoscopy: Expensive but considerable step between Laparoscopic and Open Colectomy – Surg Lap End Perc Tech
B-3.Gulcu B, Taspinar E, Ozturk E: The only problem with sacrococcygeal pilonidal sinus disease is not recurrence. A comparison between Microsinusectomy and Limberg flap technique. – Acta Chir Belg
B-4.Guner OS, Tumay V, Gulcu B, Ozturk E, Zorluoglu A: Sphincter-preserving rectal cancer surgery is also possible without diverting ileostomy. An old method: Turnbull-Cutait abdominoperineal pull-through procedure – Tech Coloproct
C- BİLİMSEL DERGİLERE GÖNDERİLEN -DEĞERLENDİRİLEN YAYINLAR (SCI ve SCI EXPANDED  DIŞINDA)
C-1.Gulcu B, Taspinar E: Akut apandisit tedavisinde medikal tedavi ile organ korumak mümkün
D- KİTAP BÖLÜMÜ (YAYIN AŞAMASINDA)
D-1.Fournier Gangreninde Mikrobiyoloji ve Antimikrobiyal Tedavi – Fournier Gangreni – Editör Tuncay Yılmazlar
E – BİLİMSEL KONGREDEKİ SUNUMLAR
19. Ulusal cerrahi kongresi - Sözlü sunum
E-1.Fournier gangreninde mikrobiyoloji
Tuncay Yılmazlar, Barış Gülcü, Ersin Öztürk                              
E-2.El yardımlı laparoskopik kolektomi, konvansiyonel laparoskopik kolektomi; prospektif randomize çalışma
Barış Gülcü, Ersin Öztürk, Tuncay Yılmazlar
E-3.Lazerle fistül trakt ablasyonu (laft): anal fistül tedavisinde yeni bir yöntem
Ersin Öztürk, Barış Gülcü, Samira Nasirova
E-4.Standart protokolleri olan özelleşmiş konseyin obezite cerrahisi sonuçlarına etkisi
Samira Nasirova, Ersin Öztürk, Barış Gülcü
19. Ulusal cerrahi kongresi - Poster
E-5.Lokal ileri mide ve kolorektal kanserlerde çoklu organ rezeksiyonları cerrahi sonuçları
Barış Gülcü, Samira Nasirova, Pınar Sarkut, Ersin Öztürk, Tuncay Yılmazlar
14. Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi-Sözlü sunum
E-6.Turnbull-cutait: geçiktirilmiş koloanal anostomoz (abdomino perianal pull-through) seçilmiş olgularda akla gelmesi gereken ameliyat 
Osman Serhat Güner, Latif Volkan Tümay, Abdullah Zorluoğlu, İmam Bakır Batı, Ersin Öztürk, Özgür Dandin, Barış Gülcü
E-7.Anal fistül tedavisinde otolog kıkırdak grefti ile onarım: öztürk plug
Ersin Öztürk, Barış Gülcü, Tuncay Yılmazlar, Fikret Kasapoğlu
E-8.Lazerle fistül trakt ablasyonu (laft): anal fistül tedavisinde yeni bir alternatif
Ersin Öztürk, Barış Gülcü
 15. Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi-Sözlü sunum
E-9.El yardımlı ve konvansiyonel laparoskopik kolektomi yöntemlerinin kısa dönem sonuçları ve maliyetlerinin karşılaştırılması: prospektif, randomize çalışma.
Barış Gülcü, Arzu Köklücan, Ersin Öztürk, Tuncay Yılmazlar
E-10.Oktojeneryanlarda kolorektal kanser cerrahisi.
Barış Gülcü, Tuncay Yılmazlar, Ersin Öztürk
 9. Ulusal travma ve acil cerrahi kongresi- Sözlü sunum
E-11.Fournier gangreni: 120 hastalık seri ve uludağ fournier’s gangrene severıty index (ufgsı) verifikasyonu  (BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ)
Ersin Öztürk , Tuncay Yılmazlar , Barış Gülcü , Ali Özer , Özgen Işık
 11. Ulusal hpb cerrahi kongresi ve 2. Hpb cerrahi hemşireliği kongresi- Sözlü sunum
E-12.Akut ağır pankreatitte morbidite/mortalite üzerine apache ıı ve nekroz oranlarının etkisi
Barış Gülcü, Halit Ziya Dündar, Pınar Sarkut, Ekrem Kaya, Sadık Kılıçturgay, Yılmaz Özen
ESS 2012 Istanbul – 16. Annual meeting of the european socıety of surgery- Oral presentatıon
E-13. Laser ablatıon of fıstula trakt (laft): a sphıncter preservıng method for treatıng fıstula-ın-ano
Ersin Öztürk, Barış Gülcü, Pınar Sarkut
ESS 2012 Istanbul – 16. Annual meeting of the european socıety of surgery- Poster presantatıon
E-14.Hand asısted vs. Conventıonal laparoscopıc colectomy: a prospectıve, randomızed study-prelımınary results
Ersin Öztürk, Tuncay Yılmazlar, Barış Gülcü
10.th European-African hepato pankreatıco bılıary assocıatıon congress, belgrade-  Oral presentatıon
E-15. Does surgical procedure for liver hydatid cyst afect recurrence rate?
 Pınar Sarkut, Sadık Kılıçturgay, Barış Gülcü, İsmail Tırnova, Ekrem Kaya, Yılmaz Özen, Halil Bilgel
The ILTS 20TH Annual International Congress, 2014-Poster presentation
E-16.Determination of Transfusion Requirement and Blood Bank Stores in Liver Transplantation.
Halit Ziya Dundar, Remzi Iscimen, Pinar Tasar Sarkut, Baris Gulcu, Gurkan Turker, Yasemin Heper, Ekrem Kaya
Liver Transplantation Congress, 2013-Poster presentation
E-17.Acute Kidney Injury after Orthotopic Liver Transplantation.

Başarılar

9. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü; Fournier Gangreni: 120 Hastalık Seri Ve Uludağ Fournier’s Gangrene Severıty İndex (Ufgsı) Verifikasyonu 
Türk Cerrahi Yeterliliği Yeterlilik Sınavı Aralık 2015– Yeterlilik Sözlü Sınavı Birincisi, Yazılı Sınavı Beşincisi.
2015 Yılı Bayburt Yılın Doktoru Ödülü