Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1978
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D, 1982
Mesleki Deneyim
Medicana International Ankara Hastanesi (2008 - )
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dışkapı SSK Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Kardiyoloji Bl.(Çocuk Kardiyoloji yan dal uzmanlığı-1995)
Ankara Yenişehir Dispanseri
SSK Kırıkkale Hastanesi
Mesleki İlgi Alanları
Hekimimiz Türk Pediatrik Kardiyoloji Derneği ve Kalp-Damar Cerrahisi Derneği Üyesi'dir.