Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2006
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları A.D. 2012
Mesleki Deneyim

Araştırma Görevlisi Doktor: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz A.D. (Ağustos 2007-Eylül 2012)

Operatör Doktor: Balıkesir Devlet Hastanesi (Kasım 2012- Eylül 2019
Tıbbi İlgi Alanları

Rinoloji

Endoskopik Sinüs Cerrahisi

Estetik ve Fonksiyonel Burun Cerrahisi

Alerji

Çocukluk Dönemi KBB Hastalıkları

Horlama ve Uyku Apnesi

Baş Dönmesi

Ses Hastalıkları

Baş Boyun Kanser Cerrahisi

Kulak Hastalıkları ve Cerrahisi

Bilimsel Yayınlar

Sen E., Basut O., Ozturk İ. (2012). Oral kavite kanserlerinde sentinel lenf nodu biyopsisinin rolü. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 2012;22(2);81-86

Demir L., Kasapoglu F., Ozturk I. (2012). Bilateral Chronic Otitis Media and CSF Otorrhea; The only Presenting Feature of Wegener's Granulomatosis. Int. Adv. Otol. 2012; 8:(1)143-147

Tecimer S. & Ozturk I. (2010).  Özefagus yabancı cisimlerine yaklaşım. 32. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi Poster Bildiri

Ozdemircan T., Coskun H., Ozturk I. (2010). Endolarengeal mikrocerrahi sonrası larengofarengeal reflü tedavisinin ses kalitesi üzerine etkisi. 32. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi Sözel Bildiri

Katıldığı Sempozyum ve Kongreler:

Rhinodays: 3-4  Nisan 2010

1. Ulusal Rinoloji ve Nörootoloji Kongresi: 12-16 Mayıs 2010

KBB'de Yorum Farkı Toplantısı:  15-17 Eylül 2010

32. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi: 27-31 Ekim 2010

7. Türk Rinoloji Kongresi:19-22 Mayıs 2011

10. Uluslararası KBB-BBC Kongresi: 26-28 Nİsan 2012

AAO-HNSF  2015 Annual Meeting & Oto Expo: 27- 30 Eylül 2015

37. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi: 28 Ekim-1 Kasım 2015

12. Türk Rinoloji Kongresi: 21-24 Nisan 2016

Central Asian Chapter by Eurasian Respiratory and Allergy Consortium: 22-25 Şubat 2018

20. Rhino Camp Meeting: 9-13 Mayıs 2018

Katıldığı Kurs ve Eğitimler:

Ege KBB Kadavrada Diseksiyon Günleri " Endoskopik Sinüs Cerrahisi" Kursu: 17-21 Ekim 2014

Uzmanlık Tezi:

Burun tıkanıklıklarına neden olan konka hipertrofilerinin tedavisinde üç farklı cerrahi yöntem sonuçlarının analizi. (2012).