Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1997
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2001
Mesleki Deneyim
Çamlıca Hayat Hastanesi