Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Marmara üniversitesi Tıp fakültesi, İngilizce; İstanbul 2009
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, , Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD., izmir 2016
Mesleki Deneyim
Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir 2012, Kadın Hastalıkları ve Doğum
Silvan Devlet Hastanesi , Diyarbakır 2016, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Özel Medicalpark Hastanesi , İzmir 2018-2020, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Tıbbi İlgi Alanları
-Gebelik ve Yüksek Riskli Gebeliklerin Takip ve Tedavisi
-jinekolojik ve obstetrik Ultrasonografi
-Normal Doğum, Doğal doğum, Sezaryen
-Jinekolojik Endoskopik Cerrahi :Laparoskopik (kapalı) ve laparotomik (açık) operasyonlar
-Üriner inkontinans (idrar kaçırma),uterin prolapsus (rahim sarkması) operasyonları
-Genital Estetik Cerrahisi
-Cinsel Terapi, Vaginismus Tedavisi
-Laparoskopik Cerrahi: Rahim alınması, Miyom ameliyatları, Endometriozis (çikolata kistleri), yumurtalık kistleri, yumurtalık kist cerrahileri, erken evre rahim ve yumurtalık kanserlerinin tedavisi.
-Histeroskopik Cerrahi: Rahim içindeki miyom ve poliplerin alınması, perdelerin kesilmesi, aşırı kanama tedavileri
-Ürojinekoloji: İdrar kaçırma, rahim sarkması gibi durumların vaginal yoldan tedavisi
-Rahim ağzı hastalıklarının tedavisi (kolposkopi, konizasyon, koterizaston dondurma işlemleri)
-Jinekolojik kanserlerin erken tanısı
-Kısırlık tanı ve tedavileri
-Doğum kontrol yöntemlerinin uygulanması
Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar

Kurs ve Sertifikalar
- 1.Ege Ultrasonoğrafi Günleri(2013)
- 1. ve 2. Trimesterde Ultrasonografi Taramaları (2013)
- II. Ege Ultrasonoğrafi Günleri 3.Trimester Fetal Ultrason ( 2014)
- Ege Üniversitesi Fetal Ultrasonografi Kursu( 2019)
- Perinatal Tanı Uygulamaları ( 2014)
- 16.Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi ( 2018)
- TSRM İzmir Sempozyumu (2019)
- II. Ege Ultrasonoğrafi Günleri Fetal Dopppler Ultrason(2015)
- Dicle Üniversitesi Perinatal Kurslar Antenatal Muayene Stratejileri (2017)
- Jinekolojik Robotik Cerrahi Kursu İzmir katip Çelebi Üniv.( 2016)
- XI. Türk Alman Jinekoloji Kongresi (2016)
- PCOS’da Güncel Durum Sempozyumu (2016)
- Minimal İnvaziv Jinekoloji Toplantısı Ege ünv. (2016)
- Acil Obstetrik Kanamalarda Tanı ve Tedavi Dicle Ünv.(2017)
- Fetal Muayene Kursları (2017)
- Ulusal Perinatoloji Kongresi (2017)
- Cinsel İşlev Bozuklukları-Vajinismus Kursu CİSED (2019)
- Neonatal Resusitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası
- Üreme Tıbbı Derneği Kursu
Üye Olduğu Dernekler
Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği
Türk Tabipler Birliği
İzmir Tabip Odası
TSRM
Türk Alman Jinekoloji Obstetri Derneği
Jinekolojik Endoskopi Derneği
CISED