Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, 2005


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2011 / Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanlığı

Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 12-2016 / Perinatoloji Yandal Uzmanlığı

Mesleki Deneyim

Şırnak Devlet Hastanesi, 2011 (Kadın Hastalıkları ve Doğum)

Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2012- 2016 (Kadın Doğum Uzmanı, Perinataloji Yandal Asistanı)

Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2016- 2019 (Perinataloji Yandal Uzmanı)


Tıbbi İlgi Alanları

Ayrıntılı Fetal Ultrasonografi

Fetal Ekokardiyografi

Yüksek Riskli Gebelik

Amniyosentez

Koryon Villus Örneklemesi

Kordosentez

Fetal Anemi Tanı

Takip Ve Tedavisi (Transfüzyon)

Çoğul Gebelikler

Fetal Anomaliler

Gebelik Tahliyesi

Servikal Yetmezlik


Özellikli İşlem

Ayrıntılı Fetal Ultrasonografi