Ana Sayfa > Doktorlar > Doç. Dr. Cihan Karadağ
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2014


Mesleki Deneyim
2021 - Halen Medicana Kadıköy Hastanesi

2020-2021 Amerikan Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi

2016- 2021 Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

2014-2016 Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2009-2014 Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tıbbi İlgi Alanları

İnfertilite

Tüp Bebek

Aşılama

Jinekolojik Cerrahi

Endoskopik Cerrahi

Laparoskopik Cerrahi

Histeroskopi

Endometriozis Cerrahisi


Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar


1. KARADAG CIHAN,YOLDEMIR AHMET TEVFIK,DEMIRCAN KARADAG SINEM,ÇALISKAN ERAY (2020).

The Effects of progesterone treatment on nuchal translucency in women with threatened

miscarriage. Journal of Obstetrics and Gynaecology, Doi: 10.1080/01443615.2020.1787361

2. KARADAG CIHAN,YOLDEMIR AHMET TEVFIK (2019). Relation of NT-probnp levels and

cardiovascular disease risk factors in lean women with polycystic ovary syndrome. Journal of

Obstetrics and Gynaecology, 39(8), 1154-1159., Doi: 10.1080/01443615.2019.1603213

3. KARADAG CIHAN,DEMIRCAN KARADAG SINEM,ÇALISKAN ERAY (2019). Effects of laparoscopic sleeve gastrectomy on obstetric outcomes within 12 months after surgery. Journal of

Obstetrics and Gynaecology Research, 46(2), 266-271., Doi: 10.1111/jog.14165

4. KARADAG CIHAN,AKAR BERTAN,GÖNENÇ GÖKÇENUR,ASLANCAN REYHAN,YILMAZ

NAGIHAN,ÇALISKAN ERAY (2019). Aspirin, low molecular weight heparin, or both in preventing pregnancy complications in women with recurrent pregnancy loss and factor V Leiden mutation. The Journal of Maternal-Fetal Neonatal Medicine, 33(11), 1934-1939., Doi:

10.1080/14767058.2019.1671348

5. KARADAG CIHAN,YOLDEMIR AHMET TEVFIK,DEMIRCAN KARADAG SINEM,TURGUT ABDÜLKADIR (2019). The effects of endometrioma size and bilaterality on ovarian reserve.. JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, 40(4), 531-536., Doi: 10.1080/01443615.2019.1633518

6. DOLGUN ALTINTAS ZEHRA NIHAL,INAN CIHAN,ALTINTAS AHMET SALIH,ÖKTEN SALIH,KARADAG CIHAN,SAYIN NC (2018). Is there A Relationship between route of delivery, perinatal characteristics, and neonatal outcome in preterm birth?. Niger J Clin Pract, 21(3), 312-317., Doi:10.4103/njcp.njcp_333_16

7. KARADAG CIHAN,YOLDEMIR AHMET TEVFIK,GOGAS YAVUZ DILEK (2018). Effects of vitamin D supplementation on insulin sensitivity and androgen levels in vitamin-D-deficient polycystic ovary syndrome patients. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, 44(2), 270-277., Doi:10.1111/jog.13516

8. KARADAG CIHAN,YOLDEMIR AHMET TEVFIK,DEMIRCAN KARADAG SINEM,INAN CIHAN,DOLGUN ALTINTAS ZEHRA NIHAL,ASLANOVA LALE (2017). Obstetric outcomes of recurrent pregnancy loss patients diagnosed wıth inherited thrombophilia. Irish Journal of Medical Science (1971 -), 186(3), 707-713., Doi: 10.1007/s11845-017-1569-0

9. KARADAG CIHAN,YOLDEMIR AHMET TEVFIK,GOGAS YAVUZ DILEK (2017). Determinants of low bone mineral density in premenopausal polycystic ovary syndrome patients. Gynecological Endocrinology, 33(3), 234-237., Doi: 10.1080/09513590.2016.1250256

10. DOLGUN ALTINTAS ZEHRA NIHAL,KABACA CANAN,KARATEKE ATES,IYIBOZKURT AHMET

CEM,INAN CIHAN,ALTINTAS AHMET SALIH,KARADAG CIHAN (2017). The Use of Human

Epididymis 4 and Cancer Antigen 125 Tumor Markers in the Benign or Malignant Differential

Diagnosis of Pelvic or Adnexal Masses. Balkan Medical Journal, 34(2), 156-162., Doi:

10.4274/balkanmedj.2016.0223

11. INAN CIHAN,KARADAG CIHAN (2016). Correlation between ovarian morphology and biochemical and hormonal parameters in polycystic ovary syndrome. Pakistan Journal of Medical Sciences, 32(3), 742-745., Doi: 10.12669/pjms.323.10082

12. ÖGÜTÇÜOGLU BILGE,KARADAG CIHAN,INAN CIHAN,DOLGUN ALTINTAS ZEHRA NIHAL,YOLDEMIR AHMET TEVFIK,ASLANOVA LALE (2016). Diagnostic Utility of Saline Infusion Doppler Sonohysterography in Endometrial Mass Lesions. Pakistan Journal of Medical Sciences, 32(2), 284-288., Doi: 10.12669/pjms.322.9452

13. GÖYNÜMER FIKRET GÖKHAN,YÜCEL NESE,ADALI ERTAN,TAN TEMEL,BASKENT ERDEM,KARADAG CIHAN (2013). Vascular risk in women with a history of severe preeclampsia. Journal of Clinical  Ultrasound, 41(3), 145-150., Doi: 10.1002/jcu.21962

14. KARADAG CIHAN,ÇALISKAN ERAY (2020). Ectopic Pregnancy Risk with Assisted Reproductive Technology. Current Obstetrics and Gynecology Reports, Doi: 10.1007/s13669-020-00292-y

15. ÇALISKAN ERAY,KARADAG CIHAN (2020). Fertility-Sparing Treatment Options in Young Patients with Early-Stage Endometrial Cancer. Current Obstetrics and Gynecology Reports, 9(1), 21-26., Doi: 10.1007/s13669-020-00280-2


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

Onkofertilite ve Fertilitenin Korunmasında Multidisipliner Yaklasım, Bölüm adı:(Endometrium

Kanserinde Fertilitenin Korunması) (2020)., KARADAG CIHAN,AYAS SELÇUK, Kongre Kitabevi,

Editör:Doç.Dr. Safak Hatırnaz, Prof.Dr. Murat Sönmezer, Prof.Dr. Cazip Üstün,, Basım sayısı:1,

Sayfa Sayısı 409, ISBN:978-605-80509-8-3, Türkçe(Bilimsel Kitap),

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. DEMIRCAN KARADAG SINEM,KARADAG CIHAN,SENTÜRK MEHMET BAKI,TURGUT ABDÜLKADIR (2020). Can Rectal Indomethacin Be an Alternative Local Anesthetic Method to

Intrauterine Lidocaine During Endometrial Biopsy? A Clinical Observational Prospective Study. Journal of Clinical Obstetrics Gynecology, 30(1), 14-19., Doi: 10.5336/jcog.2020-73612 (Kontrol

2. KARADAG CIHAN,DEMIRCAN KARADAG SINEM,TURGUT ABDÜLKADIR,ÇALISKAN ERAY (2020).Effects of laparoscopic cystectomy on ovarian reserve in patients with endometrioma and dermoid

cyst. Turk J Obstetrics Gynecology, 17(1), 15-20., Doi: 10.4274/tjod.galenos.2020.37605

3. KARADAG CIHAN,AYAS SELÇUK,DEMIRCAN KARADAG SINEM (2020). Açıklanamayan Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında Vitamin D Düzeyi. Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, 12(1), 28-33., Doi: 10.5222/iksstd.2020.30301

4. KARADAG CIHAN,AKAR BERTAN,GÖNENÇ GÖKÇENUR,ÇALISKAN ERAY (2019). The Evaluation of Uterine Leiomyoma Prevalence and Its Effect on Cervical Length During Mid-Trimester Ultrasound Scan. Journal of Clinical Obstetrics Gynecology, 29(4), 136-140., Doi: 10.5336/jcog.2019-71319

5. BAYRAK MEHMET,GÜNAY TANER,KARADAG CIHAN,BALÇIK ZELAL (2015). Gebeligin intrahepatik kolestazının maternal ve perinatal sonuçlara etkisinin degerlendirilmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 46(3), 100-105., Doi: 10.16948/zktb.37157

6. BAYRAK MEHMET,KARADAG CIHAN,DEMIRCAN KARADAG SINEM,YILMAZ BURCU (2015).

Gebeligin erken döneminde ultrasonografi bulgularının gebelik prognozunu öngörmedeki yeri ve degeri. Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, 7(1), 17-21., Doi: 10.5222/iksst.2015.017

7. BAYRAK MEHMET,BOZDAG HALENUR,KARADAG CIHAN,GÜNAY TANER,GÖYNÜMER FIKRET GÖKHAN (2014). Epilepsi Tanılı Gebelerde Obstetrik ve Perinatal Sonuçların Retrospektif Analizi. Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, 6(3), 127-132., Doi: 10.5222/iksst.2014.127

 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. KARADAG CIHAN (2020). T Seklinde Uterin Anomaliye Sahip Infertil Kadınlarda Histeroskopik Metroplastinin Etkileri. 15. Uludag Jinekoloji ve Obstetrik Kıs Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü

Sunum)

2. KARADAG CIHAN (2020). Is there any relation between HE4 and endometriosis?. 3. Minimal Invaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

3. KARADAG CIHAN (2020). Üreter ve bagırsağa adeze sol sakrauterin endometriotik nodül eksizyonu.

3. Minimal Invaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6086304)

4. DEMIRCAN KARADAG SINEM,KARADAG CIHAN (2019). Eksojen Progesteron Tedavisinin Düsük Tehdidi Olan Kadınlarda Nukal Translüsensi (NT) Üzerine Etkileri. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Dernegi Ultrasonografi Kursu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

5. KARADAG CIHAN (2019). Laparoskopik Endometrioma ve Dermoid Kist Cerrahisinin Ovaryan Rezerv Üzerine Etkisinin Karsılastırılması. 17. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

6. KARADAG CIHAN (2019). Tekrarlayan gebelik kayıplarında kalıtsal trombofililerin önemi ve

yönetimi. 17. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri/Davetli Konusmacı)

7. KARADAG CIHAN,AYAS SELÇUK (2019). Tamamlayıcı Laparoskopik Endometrium Kanseri Cerrahisinde Sigmoid Kolon Onarımı. 2. Minimal Invaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

8. DEMIRCAN KARADAG SINEM,KARADAG CIHAN (2018). Relationship Between Vitamin D And Serum Androgen Levels in Polycystic Ovary Syndrome Patients. 16. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

9. KARADAG CIHAN,ESRA ELIF,AYAS SELÇUK (2018). Tuba-ovaryan Apsenin Laparoskopik Cerrahisi. Minimal Invaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

10. KARADAG CIHAN,GÖNENÇ GÖKÇENUR,AYAS SELÇUK (2018). Derin Infiltratif Endometriozisin Laparoskopik Cerrahisi ve Cul-De-Sac Diseksiyonu. Minimal Invaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

11. KARADAG CIHAN,GÜZIN KADIR (2014). Infertil Hastalarda Endometriomaya Yaklasım ve Laparoskopik

Cerrahinin Önemi. 6.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve Infertilite Kongresi (Özet Bildiri/Poster)

12. KARADAG CIHAN,GÜZIN KADIR (2014). Reprodüktif Çagda Erken Evre Over Kanserinde Fertilite Koruyucu Cerrahi.. 6.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve Infertilite Kongresi (Özet Bildiri/Poster)

Doç. Dr. Cihan Karadağ Medicana Sağlık Grubu'na ait MEDICANA KADIKÖY hastanesinde çalışmaktadır.

Doç. Dr. Cihan Karadağ hekimimizin Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlığı bulunmaktadır.

UZMANLARIMIZA
SORUN

MEDICANA Sağlık Grubu hekimleriyle sağlığınızla ilgili sorularınızı, rapor ve sonuçlarınızı (laboratuar, görüntüleme, vb.) paylaşabilir, tüm bölümlerle ilgili ikinci görüş alabilirsiniz.. Alanında uzman hekim kadromuz paylaşacağınız bilgileri değerlendirip en kısa sürede sorularınızı yanıtlayacaktır.
Acil durumlar için 0850 460 6334 nolu çağrı merkezimizden destek alabilirsiniz

Dosya boyutu maksimum 20 mb olmalıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili Bilgilendirme’yi okudum. Kişisel verilerimin belirtilen kapsamda işlenmesini ve sağlık hizmet sunumu amacıyla tarafımla iletişime geçilmesini kabul ediyorum.

İlerlemek istiyorsanız lütfen bu kutuyu işaretleyin.

EN FAZLA GÖRÜNTÜLENENLER

E-RANDEVU