Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1988
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
• Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı;1990-1995
• Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi: Gastroenterolojik Cerrahi Kliniği 1998-2000
• Birmingham University Queen Elizabeth Hospital Department of Surgery Liver and Hepotobiliary Unit 2001- 2002,2004 (UK)
• Kyoto University Faculty of Medicine Department of Transplantation and Immunology 2004-2005 (Japan)
Mesleki Deneyim
• Medicana Kadıköy Hastanesi 2017-
• Medicalpark Göztepe Hastanesi 2012 -2017
• Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim Üyeliği ve Cerrahi Bilimler Bölüm Başkanlığı 2013 -2017
• Şişli Memorial Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi 2010 -2012
• Çağlayan Florance Nightngale Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi 2009 -2010
• Yale University New Holven Hospital Department of General Surgey Liver, Small Bowel Pancreas and Kidney Transplantation Unit 2009 (USA)
• Mount Sindi School of Medicine Reccenati Miller Transplantation Institute, Liver, Small Bowel Pancreas and Kidney Transplantation Unit 2008 (USA)
• Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı (2008)
• Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenterelojik Cerrahi Kliniği 1998-2008 (Ankara)
• İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Cerrahi Kliniği 1995-1998
Tıbbi İlgi Alanları
• Karaciğer, Pankreas Cerrahisi
• Safra Kesesi ve Safra yolları Cerrahisi
• Periton Yüzey Cerrahisi
• Periton Kanserleri
• Yemek Borusu-Mide Kanser Cerrahisi
• Kolorektal Cerrahi
• Sıcak Kemoterapi Uygulamaları
• Onkolojik Cerrahi –retroperitoneal Tümörler
• Fıtık Cerrahisi
• Laporoskopik Minimal İnvaziv Cerrahi
• Kemoterapi Port Uygulamaları
• Organ Nakli
Özellikli İşlem

•Onkolojik Cerrahi
•Sitoredüktif Cerrahi
•Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC)

Bilimsel Yayınlar

Uluslararası (SCI-SCI Exponded) 30 Makale

Ulusal Yyaın: 30 Makale

Hindexi:
9