Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1988Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı;1990-1995
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi: Gastroenterolojik Cerrahi Kliniği 1998-2000
Birmingham University Queen Elizabeth Hospital Department of Surgery Liver and Hepotobiliary Unit 2001- 2002,2004 (UK)
Kyoto University Faculty of Medicine Department of Transplantation and Immunology 2004-2005 (Japan)


Mesleki Deneyim
Medicana Kadıköy Hastanesi 2017-
Medicalpark Göztepe Hastanesi 2012 -2017
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim Üyeliği ve Cerrahi Bilimler Bölüm Başkanlığı 2013 -2017
Şişli Memorial Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi 2010 -2012
Çağlayan Florance Nightngale Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi 2009 -2010
Yale University New Holven Hospital Department of General Surgey Liver, Small Bowel Pancreas and Kidney Transplantation Unit 2009 (USA)
Mount Sindi School of Medicine Reccenati Miller Transplantation Institute, Liver, Small Bowel Pancreas and Kidney Transplantation Unit 2008 (USA)
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı (2008)
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenterelojik Cerrahi Kliniği 1998-2008 (Ankara)
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Cerrahi Kliniği 1995-1998


Tıbbi İlgi Alanları
Karaciğer, Pankreas Cerrahisi
Safra Kesesi ve Safra Yolları Cerrahisi
Periton Yüzey Cerrahisi
Periton Kanserleri
Yemek Borusu-Mide Kanser Cerrahisi
Kolorektal Cerrahi
Sıcak Kemoterapi Uygulamaları
Onkolojik Cerrahi –Retroperitoneal Tümörler
Fıtık Cerrahisi
Laporoskopik Minimal İnvaziv Cerrahi
Kemoterapi Port Uygulamaları
Organ Nakli


Özellikli İşlem

Onkolojik Cerrahi

Sitoredüktif Cerrahi
Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC)