KURUMSAL HABERLER


+A A-

İlerlemiş Kanserde Yeni Umut Sıcak Kemoterapi Tedavisi; HIPEC

Medicana Kadıköy Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Taner Oruğ, Türkiye'de sayılı merkezde uygulanan sıcak kemoterapi tedavisinin kanser hastalarına daha uzun bir yaşam şansı sunduğunu belirterek, "İlerlemiş kanser hastalarının yeni umudu olan bu tedavi yöntemiyle kanserlerin önemli bir oranına tanı konabildiğinden bahsetti.


Hipertermi intraperitoneal kemoterapi (HIPEC), abdominal boşluğun ısıtılmış kemoterapi ilaçlarıyla doldurulmasını içeren bir kanser tedavi yöntemidir. Aynı zamanda, "sıcak kemoterapi" olarak da bilinen HIPEC, karın bölgesinden tümörler veya lezyonlar çıkarıldıktan sonra gerçekleştirilen bir cerrahi operasyondur.

Tedavinin Başarısını Neler Belirler?

Hastalığın yaygınlığı, operasyonun zamanlaması, tümöral kitlelerin büyüklüğü çapı, geçirilen operasyonun büyüklüğü, çıkarılan-rezeke edilen organlar, tümör histolojisi,tümör dokusunun kemoterapiye duyarlılığı, kemoterapötik ilaç dozu, kemoterapi süresi, perfüzyon ısısı ve hastanın genel durumu tedavi başarısını belirler.

Hangi kanser türlerinde uygulanabilir?

Over(yumurtalık), kalınbarsak ve mide kanserleri nedeniyle gelişen peritoneal karsinomatozalarda, appendixin pseudomiksoma peritoneii tümörü, malign peritoneal mezotelyoma, peritoneal sarkomlar , malign assitde bu yöntem uygulanır.

Sitoredüktif cerrahi ve Hipekin yapılamayacağı durumlar nelerdir?

Karın dışına akciğerlere beyine, kemiklere metastaz varlığında, yaygın karaciğer metastazları, karın içindeki büyük damarları sarmış (invaze etmiş tümörlerin varlığında bu işlem yapılamaz, yapılsa bile yarar sağlamaz.

Bu hastalara kanser evrelemesi yapıloyor mu?

Peritoneal yayılımın değerlendirilmesinde karın 12 bölgeye bölünerek tümör boyutuna göre skorlanıyor,peritoneal hastalık şiddet skoru belirleniyor. Bu skor 20 nin altında ise operasyonlar o ölçüde başarılı oluyor.düşük skorlu hastaların yaşam süreleri çok daha uzun oluyor.

Hangi kemoterapötik ilaçları kullanıyorsunuz? İlaç seçimini neye göre yapıyorsunuz?

İlaç seçimini medikal onkoloji ile birlikte o tümörün en duyarlı olduğu ilaçları seçerek yapıyoruz. En sık kullandığımız ilaçlar mitomycin C,doxorubicin ,cisplatin ve gemsitabindir.İlaç dozları hastanın vücut yüzeyine göre ayarlıyoruz.

Hiperterminin etkisi nedir?

Hipertermi diğer bir deyişle ısının yükseltilmesi ile farklı mekanizmalarla tümör hücreleri ölmektedir. Yüksek ısıda hücre tamiri bozulur,proteinler yıkılır, hücre içindeki lizozom denilen organellerin aktivitesi artarak hücre kendini yokeder.Sıcak ile tümöral yumak -doku yumuşayarak ilaç daha derin dokulara pnetre olur(nüfuz eder).

Operasyon sonrası hastalara sistemik kemoterapi uygulanıyor mu?

Primer hastalık evresi ve tümör tipine bağlı olarak değişiyor. Bu karar hasta bazında bireysel olarak veriliyor.

Bu cerrahi işlem sonrası en sık karşılaşılan sorunlar komplikasyonlar nelerdi?

Barsak anastomoz kaçakları, barsak perforasyonları, barsakların çalışmaması, geç çalışması, pankreatit, karın içi abse,sepsis, böbrek ve solunum yetmezliği karşılaşılan önemli sorunlardır.

Prof. Dr.
Taner Oruğ
Genel Cerrahi
MEDICANA KADIKÖY
Profili Gör
Oluşturma: 14.02.2018 12:00
Son Güncelleme: 14.02.2018 03:42
Oluşturan: Taner Oruğ