Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (2010)
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi (2015)
Mesleki Deneyim
Tatvan Devlet Haastanesi (2015-2016)
Bitlis Devlet Hastanesi Başhekimliği (2017)
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem
Büyüme ve Gelişme
Sağlam Çocuk Takibi ve Aşılar
Prematüre bebek izlemi
Çocukluk Çağı Alerjik Hastalıkları
Ateşli Hastalıklar ve İshaller
İdrar yolu enfeksiyonları
Beslenme problemleri
Obezite
Kabızlık

Bilimsel Yayınlar

Uzmanlık Tezi: Çocuklarda Obezite ve Obeziteye Bağlı Glukoz  Metabolizma  Bozukluklarının  Ortalama Trombosit Hacmi Üzerine Etkisi
Hekimlerin Anafilaksi'de Adrenalin Kullanımı Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi
Acil Servise Karbonmonoksit Zehirlenmesi ile Başvuran Olguların Analizi