Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2010


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, 2015


Mesleki Deneyim

Tatvan Devlet Hastanesi, 2015-2016
Bitlis Devlet Hastanesi Başhekimliği, 2017


Özellikli İşlem
Büyüme ve Gelişme
Sağlam Çocuk Takibi ve Aşılar
Prematüre bebek izlemi
Çocukluk Çağı Alerjik Hastalıkları
Ateşli Hastalıklar ve İshaller
İdrar yolu enfeksiyonları
Beslenme problemleri
Obezite
Kabızlık