Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, 1986
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İç Hastalıkları (1994), Gastroenteroloji (1998) ihtisasları - Gülhane Askeri Tıp Fakültesi
Mesleki Deneyim

    Medicana International Ankara Hast. (2009- )

    Diyarbakır Askeri Hast., Baştabip (2006 - 2009)

    Askeri Tıp Akademisi, Doçent (2003-2006)

    Askeri Tıp Akademisi, Başassistan (1998-2003)