Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2004


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, 2010

Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği, 2014


Mesleki Deneyim

İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi, 2005-2010

TSK zorunlu askerlik görevi, 2010-2011

Çorum Eğitim  Araştırma Hastanesinde Hematoloji Uzmanı, 2015-2017

 Hitit Üniversitesi Yrd.Doç. Öğretim Üyeliği, 2017-2019


Tıbbi İlgi Alanları

Anemiler (Edinsel/genetik) 

talasemiler (akdeniz anemisi)

ITP ve diğer trombositopenilerhemolitik anemiler, vb)

Multipl myelom

Myelodisplastik sendrom

Lenfoma

Kalıtsal trombofili

Hemofili

Gebelik ilişkili trombositopeni

Kronik myeloid lösemi

Kronik myeloproliferatif hastalıklar (polisitemia vera, esansiyel trombositoz, primer myelofibroz)

trombofili açısından riskli gebelik takibi