Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1998


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2005


Mesleki Deneyim

European Board of Surgery Qualification- Colorectal 2014

European Society of Coloproctology, Barcelona


Cerrahi Onkoloji Yan dal Uzmanlığı 2012

T.C. Sağlık Bakanlığı


Doçent Dr 2011-2019

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, Bursa


Yard. Doç. 2009-2011

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, Bursa


Research Fellow, 2008-2009

The Cleveland Clinic Foundation, Dept of Colorectal Surgery, Cleveland, Ohio, ABD


Fizyoloji Doktorası, 2005-2009

Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji AD, Bursa


Endoskopi Eğitimi 2007

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Endoskopi Birimi, İstanbul


Uzm. Dr., 2005-2009

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, Bursa.


Profesör Dr.2019

KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, Konya


Tıbbi İlgi Alanları

Sindirim Sistemi Cerrahisi

Laparoskopik Cerrahi

Cerrahi Onkoloji

Proktoloji

Obezite Cerrahisi

Fıtık Cerrahisi