Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, 2005
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2011 / Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanlığı
Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 12-2016 / Perinatoloji Yandal Uzmanlığı
Mesleki Deneyim
Şırnak Devlet Hastanesi, 2011 (Kadın Hastalıkları ve Doğum)
Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2012- 2016 (Kadın Doğum Uzmanı, Perinataloji Yandal Asistanı)
Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2016- 2019 (Perinataloji Yandal Uzmanı)
Tıbbi İlgi Alanları

Ayrıntılı Fetal Ultrasonografi
Fetal Ekokardiyografi
Yüksek Riskli Gebelik
Amniyosentez
Koryon Villus Örneklemesi
Kordosentez
Fetal Anemi Tanı
Takip Ve Tedavisi (Transfüzyon)
Çoğul Gebelikler
Fetal Anomaliler
Gebelik Tahliyesi
Servikal Yetmezlik

Özellikli İşlem

Ayrıntılı Fetal Ultrasonografi