Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2000
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2006
Mesleki Deneyim
Artvin Devlet Hastanesi 2006-2008
Ordu Devlet Hastanesi 2008-2010
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2011-2019
Tıbbi İlgi Alanları

Omurga ve Omurilik ve Sinir Cerrahisi (Omurga Şekil Bozuklukları, Skolyoz, Bel Fıtığı, Sırt Fıtığı, Boyun Fıtığı, Omurga Kırıkları)
Pediyatrik Nöroşirürji (Çocuk Beyin ve Omurilik Hastalıkları)
Fonksiyonel Nöroşirürji (Parkinson Cerrahisi, Distoni, Esansiyel Tremor, Tik Bozuklukları, Spinal Kord Stimülatörü, Baklofen Pompası)

Özellikli İşlem

Hipofiz Tümörleri Cerrahisi
Beyin Pili
Beyin, Omurga ve Omurilik Tümörleri Cerrahisi
Nörovasküler Cerrahi (Anevrizma, Arteriovenöz Malformasyon, Kavernom)
Epilepsi Cerrahisi
Periferik Sinir Cerrahisi