Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/ 2005

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi 2009

Mesleki Deneyim

  Samsun eğitim Araştırma

  Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi


Tıbbi İlgi Alanları-  Özellikli İşlem

  Kalp Pili

  Balon Anjioplasti

  Ablasyon

  Koroner Stent

  Böbrek ve Bacak damrlarına Stent

  Anjio Ünitesi

  Koroner Anjiyografi

  Büyük Damar Balonlaşmalarının Ameliyatsız Stent Tedavisi

  Kalp Pili Uygulaması (Kardiyoloji)

  Efor

  EKG

  Tansiyon –Ritim Holter

  EKO