Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1998
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Tıp Fakültesi / 2004
Mesleki Deneyim
TDV 29 Mayıs Hastanesi
İstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi
Kolan Hospital Bayrampaşa
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Girişimsel Kardiyoloji
PTCA
Stent
ASD ve PFO kapama
EVAR
TEVAR
Periferik damar girişimleri
Kalp Pilleri
Periferik Damar Tıkanıklıkları

Bilimsel Yayınlar