TIBBİ BİRİMLER


+A A-

MEDICANA AVCILAR Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon


Uzman hekim kontrolünde doğuştan ya da sonradan edinilmiş kas sinir ve iskelet sistemi problemlerinin yanı sıra, nörolojik hastalıklar,ortopedik problemler,fıtık,felç,travma,ağrı,kireçlenme,ameliyatlardan sonra gelişen fonksiyonel bozuklukları ve diğer hastalıklara bağlı ortaya çıkan tanı,tedavi ve önleyici tedavi ile hizmetinizdeyiz.
Seanslar halinde uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının süresi, hastanın mevcut durumuna göre farklılık gösterir. Tüm FTR uygulamaları modern tıp bilimi dahilinde, uzman hekimler ve fizyoterapistler tarafından yapılır.

ORTOPEDİK REHABİLİTASYON
Total diz, kalça, dirsek ve omuz protez operasyonları
Öçb rekonstrüksiyon operasyonu
Omurga cerrahisi
Omuz rotator cuff tamir operasyonu
Menisektomi gibi artroskopik diz operasyonu
Artroskopik kalça impingment operasyonları
Aşil tendon tamiri
Tuzak nöropati op.(CTS, TTS, Kübital tünel sendromları)
Ekstremitelerdeki tendon ,sinir lezyon ve tamiri
Kırık rehabilitasyonu
Sudeck atrofisi(RSD)
Donuk omuz
Patellar kondromalazi

NÖROLOJİK REHABİLİTASYON
Omurilik zedelenmeleri
Beyin hasarı
CP
MS
İnme
ALS
Parkinson
Fasiyal paralizi (Yüz felci)
Miyopati
Gerilim başağrısı
Kronik bel ağrıları vs

PEDİATRİK REHABİLİTASYON
Serebral Palsi (CP)
Tortikolis
Erb –Duschen palsi
Duschen distrofi
Konjenital deformiteler

SPORCU REHABİLİTASYONU
Sırt , bel ve boyun ağrıları
Kas , tendon yaralanmaları
Bağ ve eklemlerdeki zorlanma yada burkulmalar
Kırık sonrası rehabilitasyon
Kas kısalığı, güçsüzlüğü ve kondisyonunun ölçülmesi ve rehabilitasyonu vs

ÜREJİNEKOLOJİK REHABİLİTASYON
Doğum öncesi ve sonrası pelvik ağrılar
Gebelere yönelik postür analizi ve egzersiz eğitimi
Üriner inkontinans (stres , urge inkontinans)
Dismenore
Vaginismus
Pelvik taban kaslarının güçsüzlüğü ile görülen diğer hastalıklar
Hamilelikte oluşan kalça ve bel ağrısı (piriformis sendromu , koksodini , lomber hiperlordoz
Hiperemezis gravidarum ( özellikle ilk üç ayda kusmaların azaltılması)

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA REHABİLİTASYON
Fibromiyalji , miyofasiyel ağrı sendromları
Artroz (kıreçlenme)
Ankolizan spondilit
Kronik romatoit artrit deformiterine yönelik rehabilitasyon vs

PLASTİK CERRAHİ SONRASI REHABİLİTASYON
Yanık rehabilitasyonu
Botox uygulaması sonrası aşırı güçsüzlük
Flap uygulaması sonrası kanlanmanın arttırılması
Kozmetik cerrahi sonrası ağrıyı azaltmaya yönelik tedavi
Kontraktür vs.

ELEKTROTERAPİ ÜNİTESİ
Elektroterapi, Alçak ve yüksek elektrik akımı kullanılarak, ağrı ve kas güçsüzlüğünü ortadan kaldırmak için yapılan tedavi şeklidir. İlgili bölgeye farklı frekanslarda elektrik akımı uygulanarak ödem azaltılır, kan dolaşımı artırılır ve vücut fonksiyonları iyileştirilir.
DİĞER TEDAVİLER
Kök Hücre uygulama sonrası nörolojik Rehabilitasyon
Lenfödem Tedavisi
Osteoporoz

Avcılar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktorları