Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2006
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, 2013
Mesleki Deneyim
Hasankeyf Sağlık Ocağı, Pratisyen HekimBatman , 2006-2007
Batman Hasankeyf Sağlık Grup Başkanlığı, Sağlık Grup Başkanı, Mart 2007-Aralık 2007
Özel Beşiri Hayat Polikliniği,Pratisyen Hekim ve Mesul Müdür, 2007-2008
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Asistan Hekim, 2008-2013
Bitlis Devlet Hastanesi,Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimi, 2013-2016
Bitlis Devlet Hastanesi, Hastane Yöneticisi ve Başhekim, 2013-2015
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimi, Ocak 2016-Aralık 2016
Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, İdari Hizmetler Başkanı, Aralık 2016-Mart 2017
Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Tıbbi Hizmetler Başkanı, Şubat 2017-Aralık 2017
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hastane Başhekimi, Aralık 2017-Temmuz 2020
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimi, Aralık 2017- Eylül 2020
Özel Çağsu Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimi, Eylül 2020- Mayıs 2021
Tıbbi İlgi Alanları
Fibromiyalji
Akut ve Kronik Ağrı Tedavileri
Migren
Osteoartrit / Kireçlenme
İnflamatuvar Artritler / Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit vb.
Bel ve Boyun Ağrıları
Bel ve Boyun Fıtıkları
Omuz, Diz, Kalça Ağrıları
Lenfödem
Skolyoz
Ortopedik ve Nörolojik Rehabilitasyon
Özellikli İşlem
Proloterapi
Akupunktur
YNSA/Scalp Akupunktur
Ozon Terapi
Ağrı Mezoterapisi
Estetik Mezoterapi
Nöralterapi
Kuru İğneleme
Manuel Terapi
Tetik Nokta Enjeksiyonları
Eklem İçi Enjeksiyonlar
Bantlama (Kinesiotaping)
PRP/Kök Hücre Enjeksiyonları
PRP Dolgu Tedavisi
Hacamat/Kupa Tedavisi
Sülük/Hirudoterapi
Bilimsel Yayınlar

YAYINLAR ve ATIFLAR

SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlar

* Dilekci E, Alpaycı M, Bayram K B, Bal S, Kocyigit H, Gurgan A, Kaplan S. The efficacy of TENS in patients with lateral epicondylitis: a randomized controlled study. Turkısh Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 2016;62(x):i-vi. DOİ:10.5606/tftr.2016.05763. ISSN:1302-0234.
* Dilekci E, Özkuk K, Kaki B. Effect of balneotherapy on pain and fatigue in elderly with knee osteoarthritis receiving physical therapy: a randomized trial. Int J Biometeorol 2019;63:1555-1568. DOI 10.1007/s00484-019-01768-0
* Dilekci E, Özkuk K, Kaki B. The short-term effects of balneotherapy on pain, disability and fatigue in patients with chronic low back pain treated with physical therapy: A randomized controlled trial. Complementary Therapies in Medicine. 54, 102550, 2020. DOI: 10.1016/j.ctim.2020.102550.

Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (A.1 bendinde belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi

* Ademoglu E, Dilekci E, Candan Z, Gorar S, Niyazoglu M, Carlıoglu A, Yıldız F, Baydar I, Aslan A. Is circulating survivin altered in acromegaly. Medicine Science, 2018;7(2):265-8. DOİ: 10.5455/medscience.2017.06.8681.
* Kayhan M, Dilekçi E, Gücük S. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Polikliniklerine Başvuran 65 Yaş ve Üstü Hastaların Aile Hekimliği Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi. Konuralp Medical Journal. 2018; 10(1): 120-125.
* Dilekci E, Tezel A, Can G, Demirkol ME, Ademoglu Dilekci EN, Gurler M, Erkus E, Unsal G, Soylu AR, Umit HC, Akdogan Kayhan M, Kayhan M, Keskin C. Osteoporosis in Inflammatory Bowel Diseases, Osmangazi Journal of Medicine, 2019;41(4): 380-387 Doi: 10.20515/otd.441291
* Ozkuk K, Dilekci E. The effects of balneotherapy in elderly patients with chronic low back pain treated with physical therapy: a pilot study. J Ist Faculty Med 2019;82(4):186-92. Doi: 10.26650/IUITFD.2019.0025
* Dilekci E, Özkuk K, Kaki B. Assessment of the health workers’ knowledge and belief about rheumatic and musculoskeletal diseases and spa treatments: A descriptive study. Medicine Science 2019;8(4):901-7 Doi:10.5455/medscience.2019.08.9106
* Kayhan M, Dilekci E. Evaluation of the applications of traditional and complementary medicine in the perspective of family medicine in a tertiary referral center. Medicine Science 2020;9(1):216-20 Doi:10.5455/medscience.2020.09.9175
* Dilekci E, Özkuk K, Kardes S. Effect of single or multipl injection of platelet-rich plasma in comparison with hyaluronic acid on knee osteoarthritis. Exp Biomed Res 2020; 3(4): 262-76. Doi: 10.30714/j-ebr.2020463622.
* Gücük S, Dilekçi E, Kayhan M. Kas iskelet sistemi şikayetleriyle yatan hastaların sağlık okuryazarlığı ve birinci basamak sağlık hizmetlerini kullanma durumları. Euras J Fam Med 2020; 9(3): 131-8. Doi: 10.33880/ejfm.2020090303

Ulusal veri tabanlarında taranan hakemli dergilerde yayınlar

* Dilekci E, Dilekci EA, Demirkol ME, Ogun MN. Evde sağlık hastalarında D vitamini düzeyleri. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2018;20(2):101-105 DOI: 10.24938/kutfd.348320
* Dilekci E. Piriformis sendromu: Bir olgu sunumu. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2018;20(1):87-91 DOI: 10.24938/kutfd.348308
* Dilekci E, Ozkuk K. Boyun, bel ve diz ağrısı olan yaşlılarda fizik tedavi ve balneoterapi, Retrospektif çalışma. Bozok Tıp Dergisi 2020;10(2):39-46 DOI: 10.16919/bozoktip.551133

Kitap Yazarlığı

Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı

* Dilekci E. Ağız boyun bölgesinde ağrıya neden olan kas iskelet sistemi hastalıkları. Orofasiyal, Baş ve Boyun Ağrılarına Multidispliner Yaklaşım. 1. Baskı. (Eds: Ozlu C, Alpay H). Ankara, Akademisyen Kitapevi. 2019:317-33. ISBN: 978-605-258-637-2
* Ateş Z, Dilekci E. Kalça protezi cerrahisi sonrası rehabilitasyon. Rehabilitasyona Güncel Yaklaşım. 1. Baskı. (Eds: Ozlu A, Zincir Ercin DÖ) Ankara, Akademisyen Kitapevi. 2020:45-54. ISBN:978-625-7795-99-9.
* Dilekci E, Balcı M. İnme rehabilitasyonu. Rehabilitasyona Güncel Yaklaşım. 1. Baskı. (Eds: Ozlu A, Zincir Ercin DÖ) Ankara, Akademisyen Kitapevi. 2020:155-73. ISBN:978-625-7795-99-9.

BİLİMSEL TOPLANTILAR

Uluslararası kongre/konferans/ sempozyum / çalıştay vb.

* Demirkol ME, Uzun LN, Cancan G, Ozdemir E, Dilekci E, Benli AR. Bilgi teknolojisi ile yalınlaşmanın yataklı klinik işleyişlerine etkisi. 8. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, 13-16 Aralık 2017, Antalya. (Sözlü Sunum)
* Kayhan M, Gucuk S, Dilekci E. 65 yaş ve üzeri hastane başvurularında tanılara göre D vitamini düzeylerinin incelenmesi. 17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 10-13 Mayıs 2018, Adana. (Sözlü Sunum)
* Dilekci E. D vitamini ile nötrofil-lenfosit oranı, trombosit-lenfosit oranı ve ortalama trombosit hacmi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. 6. Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimleri Sempozyumu, 18-20 Nisan 2019, Alanya. (Sözlü Sunum)
* Ozkuk K, Dilekci E. Diz osteoartritli yaşlı hastalarda balneoterapinin fizik tedaviye katkısı, Retrospektif çalışma. 2. International Health Science and Life Congress, 24-27 Nisan 2019, Burdur. (Sözlü Sunum)
* Kayhan M, Dilekci E. 3. Basamak fizik tedavi hastanesi GETAT merkezi ilk 6 aylık başvuru durumlarının incelenmesi. 2. International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, 28-30 June 2019, İstanbul. (Sözlü Sunum)
* Kayhan M, Kaya M, Dilekci E. Hemodiyaliz hastalarının organ bağışına ilişkin görüşleri; İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi örneği. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 16-18 Eylül 2019, Bolu. (Sözlü Sunum)
* Gökmen B, Kınalı G, Dilekci E. Subakut inmeli hastalarda ayna terapisinin iyileşmeye etkisi. The International Medical Congress of Izmir Democracy University, 6-8 December 2019, İzmir. (Sözlü Sunum)
* Cakmaz R, Dilekci E, Celen C. Efficient and smart use of digitalization in health and lean applications in patient acceptance. 10. International Healthcare and Hospital Management Congress, 11-14 December 2019, Antalya. (Sözlü Sunum)
* Dilekci E, Uzun LN. Serebral palsili çocukların rehabilitasyon sürecinde sanal gerçeklik uygulamaları: Sistematik Derleme. 3rd International Health Science and Life Congress, 04-06 June 2020, Burdur. (Sözlü Sunum)
* Dilekci E, Ates Z. Serebral palsi tanılı hastaların bakım verenlerinde depresyonla ilişkili durumları. 19th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 17-20 September 2020, Adana. (Sözlü Sunum)
* Karakaş L, Dirim Mete B, Dilekci E, Erdem İH. Comparison of quantitative and qualitative magnetic resonance imaging parameters with each other and clinical findings for diagnosis and staging of lumbar spinal stenosis. 2nd International Medical Congress of Izmir Democracy University, 17-19 December 2020, İzmir. (Sözlü Sunum-Fulltext)

Ulusal kongre/konferans/sempozyum/çalıştay vb.

* Dilekci E, Alpaycı M, Bayram KB, Bal S, Kocyigit H, Gurgan A, Kaplan S. Lateral epikondilitli hastalarda TENS’in etkisi: Randomize kontrollü çalışma. 2. Sivas Romatoloji Günleri (S 05), 27-29 Mayıs 2016, Sivas. (Sözlü Sunum)
* Dilekci E, Ademoglu E, Demirkol ME, Ogun MN. Evde sağlık hastalarında D vitamini düzeyleri. 6. Ulusal Osteoporoz Kongresi, 25-29 Ekim 2017, Antalya. (Poster Sunum)
* Can G, Dilekci E, Demirkol ME, Dilekçi ENA, Kayhan MA. İnflamatuvar barsak hastalığında fibromiyalji prevalansı ve fibromiyaljinin hastalar üzerine etkisinin değerlendirilmesi. 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 01-06 Aralık 2017, Antalya. (Sözlü Sunum)
* Dilekci E, Kayhan M, Gucuk S. Fizik tedavi ve rehabilitasyon alan hastaların aile sağlığı merkezlerine başvurma durumları. 17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 25-27 Ekim 2018, Ankara. (Sözel Sunum)

Eğitim-Öğretim Faaliyeti

* İlk Yardım Dersi. T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Ön Lisans Programı 1. Sınıf, 2018-2019 Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılı, Ankara.
* Fiziksel Rehabilitasyon Dersi. T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Ön Lisans Programı 2. Sınıf, 2018-2019 Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılı, Ankara.

Diğer Bilimsel Faaliyetler

* Ulusal Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanlığı. Ulusal Sağlıkta Yalın Dönüşüm Çalıştayı (How lean can transform healthcare european cases). T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Bolu ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, 19 Ekim 2017, Bolu.
* Ulusal Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanlığı. Rehabilitasyon Hemşireliğinde Bakım Süreci Sempozyumu. T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Ebe Hemşireler Derneği, 20 Eylül 2019, Bolu.

DİĞER EĞİTİMLER

* İşyeri Hekimliği Eğitimi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, 2014-2015
* Kupa-Hacamat Sertifikalı Eğitim, T.C. Sağlık Bakanlığı-Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kasım 2018
* Proloterapi Sertifikalı Eğitim, T.C. Sağlık Bakanlığı-Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ocak 2019
* Sülük Sertifikalı Eğitim, T.C. Sağlık Bakanlığı- Sakarya Üniversitesi, Nisan 2019
* Larva Sertifikalı Eğitim, T.C. Sağlık Bakanlığı- Sakarya Üniversitesi, Nisan 2019
* Akupunktur Sertifikalı Eğitim, T.C Sağlık Bakanlığı- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Temmuz 2019
* Ozon Sertifikalı Eğitim, T.C Sağlık Bakanlığı- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ekim 2019
* Mezoterapi Sertifikalı Eğitim, T.C Sağlık Bakanlığı- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Aralık 2019
* Basic YNSA Saminar (Yamamoto New Scalp Acupuncture) The Academy of Acupuncture, Neuro-Acupuncture Training and Consultancy Services Corp, 8-9 February 2020
* Advance YNSA Saminar (Yamamoto New Scalp Acupuncture) The Academy of Acupuncture, Neuro-Acupuncture Training and Consultancy Services Corp, 7-8 March 2020
* Eğiticinin Eğitimi, İstanbul İşletme Enstitüsü, Mayıs 2020
* Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi, İstanbul İşletme Enstitüsü, Haziran 2020
* Liderlik Eğitimi, İstanbul İşletme Enstitüsü, Haziran 2020

YURTİÇİ ÇALIŞMALAR ve KURSLAR

1.Rahim İçi Araç Uygulama Kursu, T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, 24 Ekim-18 Kasım 2005, İzmir
2.İletişim, Bağışıklama, AÇSAP, Ekip Çalışması Kursu, Batman İl Sağlık Müdürlüğü, 31 Ekim-03 Kasım 2006, Batman
3.Üreme Sağlığına Giriş ve Aile Planlaması Eğitimi, T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, 19-23 Şubat 2007, Batman
4.Epidemiyolojik Sürveyans ve Bulaşıcı Hastalıklar Kontrolü Kursu, Batman İl Sağlık Müdürlüğü, 13-15 Haziran 2007, Batman
5.Geriatrik Rehabilitasyon Kursu, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Geriatrik Rehabilitasyon Çalışma Grubu, 6-7 Kasım 2009, İzmir
6.Klinik Dansitometri Sertifika Kursu, Türkiye Osteoporoz Derneği, 13-15 Kasım 2009, İzmir
7.CPR Eğitim Programı, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 17-18 Şubat 2010, İzmir
8.Terapötik Enjeksiyonlar Kursu, 4. Türk Romatoloji Kongresi, 07-11 Nisan 2010, Antalya
9.Meme Kanseri ve Rehabilitasyonu Kursu, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği, 2-3 Ekim 2010, İzmir
10.Ortopedik Rehabilitasyon Kursu, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği 1. Kış Okulu, 1-4 Aralık 2011, İzmir.
11.Omuz ve Diz MRG Uygulamaları Kursu, 23. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kongresi, 12 Mayıs 2011, Antalya.
12.EMG Kursu, Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği, 6-7 Ekim 2012, Ankara.
13.Kinesiotaping Kursu, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, 18 Mayıs 2013, Samsun.
14.Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Arttırılması Bölgesel Eğitim Programı, T.C. Devlet Personel Başkanlığı, 17-21 Haziran 2014, Mardin.
15.Girişimsel Algoloji Kursu, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, 22 Nisan 2015, Antalya
16.Erişkin Spastisitesinde Botox Enjeksiyonu Kursu, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, 23 Nisan 2015, Antalya
17.Manuel Terapi Kursu, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, 24 Nisan 2015, Antalya
18.Nöral Terapi Kursu, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, 24 Nisan 2015, Antalya
19.Ozon Kursu, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, 26 Nisan 2015, Antalya
20.PRP (Platelet Rich Plasma) Kursu, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, 26 Nisan 2015, Antalya
21.Enjeksiyon Kampı 2016/Campinject 2016, 21-23 Ekim 2016, Antalya
22.Lomber Omurganın İnvaziv Girişimler ile Tedavi Kursu, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, 25 Nisan 2017, Antalya
23.Kupa Sertifikalı Eğitim Kursu, T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi GETAT Merkezi, 18-25 Kasım 2018, İstanbul
24.Proloterapi Sertifikalı Eğitim Kursu, T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi GETAT Merkezi, 17 Kasım 2018-5 Ocak 2019, Ankara
25.Larva Sertifikalı Eğitim Kursu, T.C. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi GETAT Merkezi, 01 Mart-6 Nisan 2019, Sakarya
26.Sülük Sertifikalı Eğitim Kursu, T.C. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi GETAT Merkezi, 01 Mart-7 Nisan 2019, Sakarya
27.Akupunktur Sertifikalı Eğitim Kursu, T.C. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi GETAT Merkezi, 9 Aralık 2018-7 Temmuz 2019, Ankara
28.Spastisite Hastalarında Tanı, Tedavi ve Ultrason Eşliğinde Botilinum Toksin Uygulamaları Kursu, Nörotoksin Derneği ve T.C. Sağlık Bakanlığı AİBÜ İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 27 Temmuz 2019, Bolu
29.Ozon Sertifikalı Eğitim Kursu, T.C. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi GETAT Merkezi, 25 Ağustos -9 Ekim 2019, Ankara
30.Mezoterapi Sertifikalı Eğitim Kursu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi GETAT Merkezi, 25 Ağustos -6 Aralık 2019, Ankara
31.Sağlıklı Analizler için Uygulamalı SPSS ve İstatistik Eğitimi, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve MARKA-Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, 13-16 Ocak 2020, Bolu
32.Basic YNSA Seminar (Yamamoto New Scalp Acupuncture), The Academy of Acupuncture, Neuro-Acupuncture Training and Consultancy Services Corp, 8-9 February 2020, Ankara
33.Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler (SİNA) Bilgilendirme ve Değerlendirme Çalıştayı, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, 23 Şubat 2020, Kocaeli
34.Advanced YNSA Seminar (Yamamoto New Scalp Acupuncture), The Academy of Acupuncture, Neuro-Acupuncture Training and Consultancy Services Corp, 7-8 March 2020, Ankara
35.Eğiticinin Eğitimi, İstanbul İşletme Enstitüsü, 4-10 Mayıs 2020, İstanbul
36.Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi, İstanbul İşletme Enstitüsü, 8-14 Haziran 2020, İstanbul
37.Liderlik Eğitimi, İstanbul İşletme Enstitüsü, 22-28 Haziran 2020, İstanbul

KATILDIĞI KONGRE ve SEMPOZYUMLAR

1.Ulusal Endokrinoloji Öğrenci Kongresi, Ege Üniversitesi Ege Bilimsel Araştırma Topluluğu (EBAT), 30 Nisan-02 Mayıs 2004, İzmir
2.Klinik Dansitometri Sertifika Kursu ve Osteoporozda Tedavi Algoritmaları Sempozyumu, Türkiye Osteoporoz Derneği, 13-15 Kasım 2009, İzmir
3.8. Türk Romatoloji Sempozyumu, Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği (TRASD), 3-6 Aralık 2009, Antalya
4.Aktivite Platformu A’dan Z’ye İnme ve A’dan Z’ye Ankilozan Spondilit Toplantısı, 14-15 Ocak 2011, İstanbul
5.8. Nöropatik Ağrı Sempozyumu, 11-13 Mart 2011, Antalya
6.4. Türk Romatoloji Kongresi, Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği (TRASD), 07-11 Nisan 2010, Antalya
7.XI. Ege Romatoloji Günleri, 21-24 Nisan 2011, İzmir
8.23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 11-15 Mayıs 2011, Antalya
9.25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, 22-26 Nisan 2015, Antalya
10.Yalın Hastane Uygulamaları Sempozyumu, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Bolu İli Kamu hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, 16 Ekim 2015, Bolu
11.26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, 25-29 Nisan 2017, Antalya
12.HIMSS Türkiye 2017 EMRAM Eğitim Konferansı ve Sağlık Bilişimi Fuarı, T.C. Sağlık Bakanlığı ve HIMMS, 11-13 Mayıs 2017, İstanbul
13.Klinik Kalite İzleme Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayı, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, 4 Mayıs 2017, Ankara
14.Ulusal Sağlıkta Yalın Dönüşüm Çalıştayı (How lean can transform healthcare european cases). T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Bolu ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, 19 Ekim 2017, Bolu
15.6. Ulusal Osteoporoz Kongresi, Türkiye Osteoporoz Derneği, 25-29 Ekim 2017, Antalya
16.Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği (TRASD), 28 Mart-1 Nisan 2018, Kıbrıs
17.Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi, T.C. Sağlık Bakanlığı, 19-22 Nisan 2018, İstanbul
18.17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 10-13 Mayıs 2018, Adana
19.6. Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimleri Sempozyumu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 18-20 Nisan 2019, Alanya
20.Bası Yarası Tanı, Tedavi ve Bakımı Sempozyumu, T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, 01 Temmuz 2019, Bolu
21.Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 16-18 Eylül 2019, Bolu
22.Rehabilitasyon Hemşireliğinde Bakım Süreci Sempozyumu, T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, 20 Eylül 2019, Bolu
23.HIMSS Eurasia 2019 Eğitim Konferansı ve Sağlık Bilişimi Fuarı, T.C. Sağlık Bakanlığı ve HIMMS, 30 Ekim-1 Kasım 2019, İstanbul
24.Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezleri (JEOKAREM) İzinlendirme ve İşletilme Çalıştayı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) ve KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP), 24 Aralık 2019, Kırşehir
25.3rd International Health Sciences and Life Congress, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 4-6 June 2020, Burdur
26.19th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 17-20 September 2020, Adana