PAYLAŞ:

Ana Sayfa > Doktorlar > Uzm. Dr. Emel Atar
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2008
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, 2015
Mesleki Deneyim
Giresun Yağlıdere Devlet Hastanesi, Pratisyen Hekim, 2008-2010
Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Arş.Gör.Dr., 2010-2015
Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Uzman Doktor, 20.05.2015-22.09.2016
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uzman Doktor, 30.09.2016-15.07.2017
İstanbul Beykoz Devlet Hastanesi, Uzman Doktor, 01.08.2017-10.11.2017
İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Uzman Doktor, 10.11.2017- 14.09.2021

Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

A. Yapılan Sözlü Bildiriler

* Atar E, Koçyiğit H, Bayram KB. The Evaluation of Scales for Neuropathic Pain in Patients with Low Back Pain Syndrome, World congress of the internationalociety of physical and rehabilitation medicine, 2015
* Aşkın A, Atar E, Tosun A, Demirdal S, Koca Ö. İnme Sonrasında Aktiviteler ve Katılım: IMPACT-S Anketinin Türkçe Versiyonunun Güvenilirlik Çalışması. 6. Ulusal Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Kongresi. 25­29 Nisan 2017 Belek, Antalya
* Atar E, Aşkın A. Diz osteoartrit hastalarında nötrofil/lenfosit oranı, trombosit/lenfosit oranı ve ortalama trombosit hacminin değerlendirilmesi. 26. Ulusal Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Kongresi. 25­29 Nisan 2017 Belek, Antalya
* Aşkın A, Atar E, Şengül İ, Tosun A, Demirdal Ü, Elmalı F. Bakıcı Öz Değerlendirme Anketinin Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirliği 6. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi 08-11 Kasım 2018, Ankara
* Atar E, Aşkın A. Ankilozan Spondilit Tanılı Hastalarda Nöropatik Ağrı Komponentlerinin Değerlendirilmesi Uluslararasi Katilimli Turk Romatoloji Kongresi, 20-24 Mart 2019, Belek Antalya
* Ozsoy-Unubol T, Candan Z, Atar E, O NF, Ata E, Yilmaz F. The Effect of Vitamin D and Exercise on Balance in Postmenopausal Women. 27th physical Medicine and Rehabiliatation Congress with International Attendance, April 2019, Antalya, Turkey
* Atar E. Ankilozan Spondilitte Hastalık Aktivite Ölçümlerini Etkileyen Komorbid Bir Neden: Fibromiyalji. Karadeniz 9. Rader romatoloji kongresi, 20-23 Mayıs 2021
* Atar E, Aşkın A. Romatoid Artrit Tanılı Hastalarda Nöropatik Ağrı Komponentlerinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi. 28 - 30 Mayıs 2021. E-kongre.

B. Yapılan Posterler

* Korhan KB, Aydın E, Bal S, Koçyiğit H, Gürgan A. Limb-Girdle Müsküler Distrofisi Tip 2B: Olgu Sunumu, Ulusal Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kongresi, 2011,Antalya
* Bal S, Tütüncüoglu P, Atar E, Olmez Sarikaya N, Yoleri O,Oz B, Kocyigit H, Harman E. A case with thyroid acropachy as the initial manifestation of thyrotoxicosis European Congress Of Endocrınology,2013
* Bayram KB, Aşkın A, Demirdal ÜS, Arifoğlu Ç, Atar E. Boyun Ağrısı ile Servikal Spinal Açının İlişkisi. 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 22-26 Nisan 2015 Belek, Antalya
* Atar E., Demirdal S., Aşkın A., Tosun A. Semptomatik Sakral Tarlov Kisti: Bir Olgu Sunumu Uluslararası Katılımlı 7. Türk Romatoloji Kongresi. 23-27 Mart 2016 Belek, Antalya
* Demirdal S., Atar E., Aşkın A., Tosun A. A male patient with low back pain due to the osteitis condensans ilii. Uluslararası Katılımlı 7. Türk Romatoloji Kongresi. 23-27 Mart 2016 Belek, Antalya
* Atar E. Semptomatik Lomber Sinovyal Kist: Bir Olgu Sunumu 26. Ulusal Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Kongresi. 25­29 Nisan 2017 Belek, Antalya
* Atar E. Omuz Ağrısı Olan Hastada Enkondrom: Bir Olgu Sunumu 26. Ulusal Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Kongresi. 25­29 Nisan 2017 Belek, Antalya
* Atar E. Boyun Ağrısında Servikal Vertebrada Osteoid Osteoma: Bir Olgu Sunumu 26. Ulusal Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Kongresi. 25­29 Nisan 2017 Belek, Antalya
* Atar E. Cocuk hastada brusellaya bağlı akut kalça artriti, 26. Ulusal Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Kongresi. 25­29 Nisan 2017 Belek, Antalya
* Atar E. Cocukta anormal baş pozisyonunun bir nedeni: Okuler Tortikollis, 26. Ulusal Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Kongresi. 25­29 Nisan 2017 Belek, Antalya
* Atar E. Os good Schlatter Hastalığı: 5 Olgu Sunumu, 26. Ulusal Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Kongresi. 25­29 Nisan 2017 Belek, Antalya
* Özsoy-Ünübol T, Atar E, Candan Z, Yılmaz F. İdiyopatik femur başı avasküler nekrozunda erken tanı ve tedavi Uluslararasi Katilimli Turk Romatoloji Kongresi, 20-24 Mart 2019, Belek Antalya
* Atar E, Özsoy-Ünübol T, Erbirol A, Yılmaz F. El Bileği Ağrısı olan Hastada Kienböck Hastalığı. Uluslararasi Katilimli Turk Romatoloji Kongresi, 20-24 Mart 2019, Belek Antalya
* Candan Z, Erbirol A, Atar E, Duran S, Yilmaz F. Servikal Disk Operasyonu Sonrasında Gelişen Hemiparezi. 27th physical Medicine and Rehabiliatation Congress with International Attendance, April 2019, Antalya, Turkey

C. Baskıda Bulunan Araştırma Makalesi

* Atar E., Aşkın A. A Rare Cause Of Chronic Low Back Pain: Paravertebral Hydatid Cyst. Journal of Clinical and Analytical Medicine2016 February DOI: 10.4328/JCAM.4346. 186
* Aşkın A, Kalaycı ÖT, Bayram KB, Tosun A, Demirdal ÜS, Atar E, İnci MF. Strain sonoelastographic evaluation of biceps muscle intrinsic stiffness after botulinum toxin-A injection. Top Stroke Rehabil. 2017 Jan;24(1):12-17. doi: 10.1080/10749357.2016.1183865. Epub 2016 May 23. PMID: 27211845.
* Aşkin A, Bayram KB, Demirdal ÜS, Atar E, Arifoğlu Karaman Ç, Güvendi E, Tosun A. The evaluation of cervical spinal angle in patients with acute and chronic neck pain. Turk J Med Sci. 2017 Jun 12;47(3):806-811. doi: 10.3906/sag-1601-179. PMID: 28618726.
* Atar E.,Aşkın A. Diz osteoartitli hastalarda nötrofil lenfosit oranı, trombosit lenfosit oranı ve ortalama trombosit hacminin değerlendirilmesi. Cukurova Med J 2017;42(2):329-336 doi: 10.17826/cutf.306411
* Aşkın A, Atar E, Koçyiğit H, Tosun A. Effects of Kinect-based virtual reality game training on upper extremity motor recovery in chronic stroke. Somatosens Mot Res. 2018;35(1):25-32. doi:10.1080/08990220.2018.1444599
* Aşkın A, Atar E, Şengül İ, Tosun A, Demirdal Ü, Elmalı F. Validity and reliability of the Turkish version of caregiver self-assessment questionnaire. Disabil Rehabil. 2020;42(22):3250-3255. doi:10.1080/09638288.2019.1587525
* Kucukakkas O, Atar E, Berberoglu A.H, Arifoglu-Karaman Ç, Korkmaz M.B, YouTube as an information source for intra-articuler knee injection Annals of Medical Research DOI: 10.5455/annalsmedres.2019.02.111
* Gündüz N, Üşen A, Aydin Atar E. The Impact of Perceived Social Support on Anxiety, Depression and Severity of Pain and Burnout Among Turkish Females With Fibromyalgia. Arch Rheumatol. 2018;34(2):186-195. Published 2018 Sep 4. doi:10.5606/ArchRheumatol.2019.7018
* Aşkın A, Atar E, Tosun A, Demirdal Ü, Koca Ö. Activities and participation after stroke: validity and reliability of the Turkish version of IMPACT-S questionnaire. Disabil Rehabil. 2020;42(13):1912-1917. doi:10.1080/09638288.2018.1542038
* Atar E, Askin A. Somatosensory dysfunction related neuropathic pain component affects disease activity, functional status and quality of life in ankylosing spondylitis. Int J Rheum Dis. 2020;23(12):1656-1663. doi:10.1111/1756-185X.13993
* Atar E, Bayram KB, Yoleri Ö, Koçyiğit H. The Assessment of the Neuropathic Pain Scales and Disability in Patients with Chronic Low Back Pain Syndrome. J PMR Sci. 2020;23(2):62-8. doi: 10.31609/jpmrs.2019-71039
* Ozsoy-Unubol T, Candan Z, Atar E, O NF, Ata E, Yilmaz F. The effect of vitamin D and exercise on balance and fall risk in postmenopausal women : a randomized controlled study. International Journal of Clinical Practice. First published: 13 September 2021.

D. Hasta Alım Aşamasında Olan ve Devam Eden Çalışmalar

* Boyun Ağrısında Servikal Spinal Açı ve Akıllı Telefon Bağımlılığı İlişkisinin Değerlendirilmesi
* Serebral palsili çocuklarda Bakıcı Zorlukları Ölçeğinin (Caregiver Difficulties Scale) geçerlilik ve güvenirliği
* Ankilozan Spondilit Tanılı Hastalarda Aleksitimi Ve Ağrı İle Başa Çıkma
* Romatoid Artrit Tanılı Hastalarda Aleksitimi Ve Ağrı İle Başa Çıkma
* Akıllı Telefon Bağımlığının Üst Ekstremitedeki Nöropatik Ağrı İle İlişkisi
* Kronik Bel Ağrılı Kadın Hastalarda Premestrüel Disforik Sendrom Sıklığı
* Bruksizm ve kronik boyun ağrısında kuru iğne ve germe egzersizinin etkinliği
* Kronik Boyun Ağrısında Ensturman Destekli Yumuşak Doku Mobilizasyonu, Germe Egzersizleri Ve Kuru İğne Tedavisinin Etkinliği
* Bruksizm Tedavisinde Botulinum Toksin, Kuru İğne, Farmakolojik Tedavi Uygulamaları ve Terapötik Egzersiz Müdahalelerinin Değerlendirilmesi


E. Katıldığı Kurslar ve Eğitimler

* Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Laboratuvarında Kadavra Üzerinde Lomber Bölge Temel Enjeksiyonları Kursu, 27-28 Haziran 2011, Antalya
* Lomber Bölge Manipülasyon Kursu, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, 27-28 Haziran 2011, Antalya
* Kas-İskelet Sistemi Ultrasonografisi Eğitim Programı, 14 Kasım 2015, İzmir
* Nöral Terapi Temel Kursu, 21 Kasım 2015, İzmir
* İdiopatik Skolyoz Tanı ve Tedavisindeki Güncellemeler Sempozyumu, 12 Aralık 2015, İzmir
* II. Alt Ekstremite Lenfödem Kompleks Dekonjestif Terapi Kursu, Anadolu Lenfödem Derneği, 5 Mart 2016, Ankara
* Klinik Araştırmalar ve Etik Kurullara Başvuru İlkeleri Kursu, Başarı Belgesi, 17-18 Mart 2016, İzmir
* Üst Ekstremite Lenfödem Rehabilitasyon Kursu, Anadolu Lenfödem Derneği, 16 Nisan 2016, Ankar
* Transkranial Manyetik Stimülasyon Cihazının Kullanım ve Klinik Uygulama Eğitimi, Ağustos, 2015
* Afazi Rehabilitasyonu Eğitimi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, 15-30 Mayıs 2016, İzmir


Uzm. Dr. Emel Atar Medicana Sağlık Grubu'na ait MEDICANA ÇAMLICA hastanesinde çalışmaktadır.

Uzm. Dr. Emel Atar hekimimizin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında uzmanlığı bulunmaktadır.

UZMANLARIMIZA
SORUN

MEDICANA Sağlık Grubu hekimleriyle sağlığınızla ilgili sorularınızı, rapor ve sonuçlarınızı (laboratuar, görüntüleme, vb.) paylaşabilir, tüm bölümlerle ilgili ikinci görüş alabilirsiniz.. Alanında uzman hekim kadromuz paylaşacağınız bilgileri değerlendirip en kısa sürede sorularınızı yanıtlayacaktır.
Acil durumlar için 0850 460 6334 nolu çağrı merkezimizden destek alabilirsiniz

Dosya boyutunuz 20 mb'dan büyükse linkten gönderebilirsiniz.

EN FAZLA GÖRÜNTÜLENENLER

TR
EN RU AR
E-RANDEVU